Teknologiateollisuus piti pintansa – haluaa t&k-tasokorotuksen

Maailmantalouden epävarmuus heikentää teknologiateollisuuden kasvunäkymiä, mutta toistaiseksi tilanteesta on vielä selvitty säikähdyksellä. Näin tiivisti Teknologiateollisuus ry:n suhdannetilanteen tänään järjestön pääekonomisti Jukka Palokangas. Järjestö haluaa tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeihin 300 miljoonan euron tasokorotuksen.

Teknologiayritysten tilauskanta vahvistuikin loppuvuonna, ja yritykset saivat uusia tilauksia enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Tarjouspyyntöjen määrä notkahti teknologiajärjestön tiedustelun mukaan kuitenkin syksyn aikana, ja rekrytoinnit kääntyivät loppuvuodesta laskuun.

Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola,  Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola  (kuvassa) pitää suomalaisten teknologiayritysten suoritusta tässä tilanteessa erinomaisena, sillä teollisuustuotannon kasvu pysähtyi EU-alueella jo viime vuonna ja teollisuuden uudet tilaukset kääntyivät euroalueella laskuun loppuvuodesta.

Rekrytointien vähentymistä voi selittää tosin myös osaajapula, jota on laajalti softantekijöistä metalliosaajiin. Yrityksestä riippuen rekrytoinneilla on lisätty henkilöstöä tai korvattu eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikkaa vaihtaneita.

Viime vuosi meni teknologiateollisuudessa vielä kasvun merkeissä. Yritysten liikevaihto kadvoi kuusi prosettia 77 miljardiin eurooon. Kasvusta noin puolet oli määrällistä kasvua, ja puolet johtui raaka-aineiden ja komponenttien hintojen noususta.

Tilauskantatiedustelussa yritykset saivat loka–joulukuussa euromääräisesti yhdeksän prosenttia enemmän uusia tilauksia kuin edellisellä kvartaalilla. Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna tilaukset vähenivät 13 prosenttia, mikä johtuu tuohon vertailuajankohtaan ajoittuneista laivatilauksista.

Kasvuodotusten heikkeneminen ja talouden epävarmuus näkyvät kuitenkin myös teknologiayritysten markkinatilanteessa. Yritysten saamat tarjouspyynnöt vähenivät selvästi koko syksyn ajan, joskin vuodenvaihteessa tapahtui pieni palautuminen ylöspäin.

Jos nykyinen tilauskanta pysyy niin järjestö katsoo liikevaihdon arvioidaan kasvavan myös alkuvuonna vuodentakaisesta luvusta. Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kolme prosenttia suurempi kuin syyskuussa ja kymmenen prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Toivelistalla investointeja ja tutkimusta

Teknologiateollisuus peräänkuuluttaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan määrätietoista kehittämistä. Järjestö on esittänyt julkiseen tki-rahoitukseen 300 miljoonan euron lisäpanostusta.

Investointiaste eli aineellisten investointien suhde jalostusarvoon on jämähtänyt matalalle tasolle, ja aineettomien investointien tilanne on tätäkin karumpi. Aineettomat investoinnit ovat miltei puolittuneet vuoden 2008 jälkeen.

Nokian kännyköiden ja Nokia-klusterin muutosten takia  elektroniikkateollisuudessa tutkimus- ja tuotekehitysmenot ovat vähentyneet erityisen paljon. Muussa teollisuudessa aineettomat investoinnit ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla vuodesta 2005 alkaen.

Investointien vauhdittamiseksi on syytä Teknologiateollisuuden vetäjän Jaakko Hirvolan mukaan selvittää myös verotuksellisia keinoja.

Etla tutkii parhaillaan investointien vapaan poisto-oikeuden vaikutuksia. Kyse on mallista, jossa yritys voisi jaksottaa verotusta nykyistä vapaammin eli tehdä investoinnista poiston yhdellä kertaa tai jaksottaa poistoja useammalle vuodelle.

Elektroniikka kasvoi kuusi prosenttia

Viime vuonna elektroniikka- ja sähköteollisuuden liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia ja oli 15,3 miljardia euroa, joka on edelleen noin puolet ennen Nokian kännykkätuotannon muutoksia ja vuoden 2008 taloustaantumaa. Onneksi tilaukset ovat olleet maltillisessa kasvussa viimeisen kahden vuoden aikana.

Viime vuoden loka-marraskuussa elektroniikka- ja sähköteollisuudessa tilauskanta ja uusien tilausten määrä kasvoi. Väkeä alue rekrytoi jo kaksi prosenttia aiempaa enemmän ja henkilöstöä on nyt 38 600 eli noin 800 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon Suomessa arvioidaan olevan alkuvuonna hieman suurempi kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Myös muut alat olivar 5-7 prosentin kasvuvauhdissa.

Lisää: Teknologiateollisuuden talousnäkymät -raportti 1/2019 (LINKKI, pdf)

Teknologiateollisuus numeroina

• Yli 50 prosenttia Suome koko viennistä.

• Sähkötekniikkaa, elektroniikkaa, ohjelmistoja, autoja, laivoja, koneita, laitteita, ja metalleja

• Työllisyysvaikutus suoraan 311 000, välillisesti 660 000 ihmistä.

• Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 miljardia euroa eli 28 prosenttia BKT:n arvonlisäyksestä.

• Tuo Suomeen 18 miljardin euron verotulot vuosittain

• Investoinnit vuosittain viisi miljardia euroa

• 70 prosenttia elinkeinoelämän t&k -investoinneista.

Kuva: Helvar