Tekoäly tulee sähköverkkoihin

Vaasan yliopistossa tutkitaan yhtestyössä saksalaisten toimijoiden kanssa tekoälyn soveltamista älykkäisiin sähköverkkoihin. Yliopisto on mukana kolmivuotisessa suomalais-saksalaisessa yhteishankkeessa, jossa kehitetään uusia tekoälyyn ja hierarkkiseen tietoliikennearkkitehtuuriin perustuvia menetelmiä sähköverkkojen käyttöön ja valvontaan.

Tavoitteena on myös kehittää hierarkkinen tietoliikenteeseen ja älykkäisiin toimilaitteisiin perustuva järjestelmä sähköverkosta kerättävän datan käsittelyyn.

’’Aihe on ajankohtainen, koska älykkäästä sähköverkosta saadaan yhä enemmän mittausdataa, josta on mahdollista saada hyöd

Professori Kimmo Kauhaniemi, Vaasan yliopisto

yllistä tietoa sähköverkon käytön tueksi’’, sanoo Vaasan yliopiston sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi (kuvassa).

FUSE eli Future Smart Energy -hankkeen päätavoitteena on kehittää tekoälyyn perustuvia menetelmiä, joilla voidaan jalostaa sähköverkosta kerättävää tietoa.

Hankkeen saksalainen pääyhteistyökumppani on tekoälyn tutkimuskeskus DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz).

Muut saksalaiset kumppanit ovat Technische Universität Berlin, Easy Smart Grid GmbH ja ALL4IP Technologies GmbH & Co. KG. Suomesta konsortiossa on Vaasan yliopiston lisäksi ABB Oy, Jubic ja VTT.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,5 miljoonaa euroa, josta suomalaisten kumppanien osuus on noin neljännes. Suomalaisten tahojen rahoitus tulee Business Finlandilta ja vastaavasti saksalaisten osapuolten rahoituksesta vastaa heidän kansallinen tutkimusrahoitusorganisaationsa PTJ.

’’Suomalaiset osapuolet tarkastelevat hankkeessa ennakoivaa kunnonvalvontaa ja varhaista vikojen ennakointia keskijänniteverkoissa. Vaasan yliopisto tekee tässä yhteistyötä ABB:n kanssa, tarkoitus on myös hyödyntää aiemmissa hankkeissamme kehitettyä Sundom Smart Grid -pilottia. Tietotekniikka-alan yritys Jubic ja VTT tarjoavat hankkeeseen tietoteknistä osaamistaan’’, Kauhaniemi kertoo.

Saksalaiset kumppanit tarkastelevat sähköenergian kysynnän hallintaa ja kehittävät sovellettavia tekoälytekniikoita, mutta samalla se antaa suomalaistahoille mahdollisuuden siirtää alueen tekoälyosaamista Suomeen.

Kuva: ABB