Suomalaista ei robottibussien teknologia pelota

Robottibussimatkustajien asenteet on tutkittu ja ainakaan robottibussien teknologia ei käyttäjiä pelota, arvioidaan  uusissa tutkimustuloksissa.  Selvityksen taustalla on Metropolia ammattikorkeakoulun Sohjoa-projekti, jossa kokeiltiin sähköisiä robottibusseja muun liikenteen seassa.

Tutkimustulosten perusteella robottibussin matkustajat eivät kokeneet bussien luotettavuutta esteenä siirtyä uudenlaisen autonomisen ajoneuvon käyttäjäksi.  Ja asiayhteyskin ratkaisi – jos autonominen ajoneuvo ja sen tarjoama palvelu olivat parempia kuin muut tarjolla olevat liikkumisvaihtoehdot, se hyväksyttiin helposti.

Haastatteluvastausten perusteella suhtautuminen itsekseenajavaan ajoneuvoon perustuu bussien kiskoliikennemäisestä, ennakoitavasta etenemisestä. Eniten jännitti muun liikenteen läsnäolo ja reagointi automaattibussin kulkuun.

Luottamus voi tosin karistakin, sillä toisin kuin ihmiskuljettajien kohdalla, tutkijoiden mukaan  autonomiselle ajoneuvolle ei kuitenkaan sallita yhtään virhettä. Jos sellaisesta kuullaan, horjuu luottamus tähän kulkutapaan välittömästi, tutkijat kirjoittavat.

Haastattelututkimuksen tehneet Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta ja Noora Haavisto Metropolia Ammattikorkeakoulusta ovat julkaisseet tutkimustuloksista vertaisarvioidun artikkelin kansainvälisessä Sustainability -lehdessä.

Tutkimusaineisto kerättiin Sohjoa-hankkeen käyttökokemuksista Espoon Otaniemessä loka-marraskuussa 2017.

Lisää: Artikkeli ’’Towards autonomous transportation. Passengers’ experiences, perceptions and feelings in a driverless shuttle bus in Finland. Sustainability 11(3) 2019, 588, kirjoittajat Arto O. Salonen ja Noora Haavisto (LINKKI) sekä Sohjoa-robottibussin loppujulkaisu (LINKKI)

Kuva: Metropolia ammattikorkeakoulu