Linda Liukas innosti tyttöjä teknologiaosaajiksi

Linda Liukas innosti tyttöjä ja nuoria naisia teknologiaan Huawein, Gigantin ja Tyttöjen Talon yhteistyössä järjestämässä seminaarissa. Tapahtumaan osallistui yli sata nuorta eri puolilta pääkaupunkiseutua. Heidän teknologia-mielipiteistään tehtiin myös kysely.

Tilaisuudessa toteutettu Teknologia tyttöjen arjessa -kysely paljasti, että 10‒18-vuotiaat tytöt kokevat teknologian tärkeäksi etenkin itsensä toteuttamisessa, sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä sekä uuden oppimisessa.

Teknologian käyttöä sen sijaan rajoittavat pääsy teknologioiden pariin, osaamisen taso ja luottamus omiin kykyihin.

Teknologiavaikuttaja Linda Liukkaan mukaan omat kiinnostuksen kohteet ja teknologian saatavuus mahdollistavat tulevaisuuden innovaatioita. Hänen mukaansa yhä useampi haaste ratkaistaan ihmisten ja teknologian yhteispelillä.

’’Teknologia-alalla tarvitaan erilaisia ihmisiä tunnistamaan haasteita, joiden ratkaisemisessa voidaan käyttää teknologiaa. Miesvaltaisella alalla teknologian suunnittelusta päättävät eivät välttämättä koe samoja ongelmia ja tarpeita omassa arjessaan kuin esimeriksi naiset’’, Liukas jatkaa.

 Linda Liukas vastasi kyselyssä esille nousseisiin haasteisiin kolmella täsmävinkillä tyttöjen vanhemmille:

  • Valvo, mutta älä suotta rajoita. ”Tavoitteeni on valmistaa nuoret maailmaan, jossa yhä useampi ongelma on ratkaistavissa teknologian ja ihmisten yhteispelillä. Siksi on tärkeää mahdollistaa pääsy laitteiden ja ohjelmistojen äärelle jo varhain. Kannustan vanhempia tuomaan älypuhelimet ja tietokoneet nuoren saataville ja tukemaan niiden turvallista käyttöä.”
  • Auta nuorta yhdistämään teknologia ja kiinnostuksen kohteet. ”Tulevaisuuden työelämässä harrastuneisuuden merkitys korostuu muodollisen koulutuksen rinnalla. Älypuhelimien kaltainen arjen teknologia mahdollistaa omaehtoisen oppimisen, ja sitä myöten kiinnostusten kehittämisen osaamiseksi tai jopa elinkeinoksi.
  • Rohkaise kokeilemaan. ”Vaikka nuori on utelias ja kiinnostunut teknologian tuomista mahdollisuuksista, itseluottamuksen puute voi estää häntä toteuttamasta itseään. Kokeilujen kannustaminen on keskeistä, olipa kyseessä ensimmäinen itse kirjoitettu komentorivi, älypuhelinsovellus tai suurempi digitaalinen luomus’’

Lisää: Aiempia Linda Liuskas -uutisia Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI)

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2018