Suomeen viime vuonna 475 miljoonan euron ulkomaiset investoinnit

Kansainvälisten yritysten investoinnit Business Finlandin avittamana Suomeen kasvoivat viime vuonna 44 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 45 ulkomaista asiakasyritystä investoi Suomeen yli 475 miljoonaa euroa. Invest in Finlandin toimesta Suomeen syntyi kaikkiaan 1180 suoraa työpaikkaa, joista osa on tuli yritysostojen kautta.

Vuonna 2018 Suomeen tuli kaikkiaan n. 270 uutta ulkomaalaisyritystä ja noin 200 Suomessa jo olevaa yritystä teki jatkoinvestoinnin. Eniten uusita yrityksiä tuli Ruotsista (77), Iso-Britanniasta (69) ja Norjasta (21). Suurimmat toimialat olivat terveys- ja hyvinvointisektori sekä ICT.

EY:n selvityksen mukaan Suomi on houkutellut vuosina 2008-2015 kaikista Pohjoismaista myös eniten suoria uusperustantaisia ulkomaisia (greenfield) sijoituksia. Sijoitusprojekteja oli 630, kun vuosina 2003-2008 niitä tuli vain 151 kappaletta.

Kansainvälisen Copenhagen Economicsin tekemän arvioinnin mukaan 1000 ulkomaisen yrityksen synnyttämää työpaikkaa voi parhaimmillaan luoda kerrannaisvaikutuksineen jopa 3500 työpaikkaa. Lisäksi yritykset maksoivat myös yhteisöveroja.

’’Suoria vaikutuksia ovat yritysten maksamat palkat ja yritysten tekemä voitto, näistä syntyy verotuloja. Epäsuoria vaikutuksia syntyy, kun ulkomaiset yritykset tekevät hankintoja suomalaisilta yrityksiltä. Lisäksi tieto ja osaaminen siirtyvät, uudet teknologiat lisäävät uusia investointeja ja houkuttelevat muitakin ulkomaisia yrityksiä Suomeen”, kertoo Business Finlandin Invest in Finlandissa investoinneista vastaava johtaja Antti Aumo kertoo.

Suomessa noin 4300 Suomessa olevaa ulkomaista yritystä työllistää täällä 255 000 henkilöä, joka on yli 17 prosenttia Suomessa toimivien yritysten henkilöstöstä.  Tilastokeskuksen tietojen mukaan kaikki Suomessa sijaitsevat ulkomaiset yritykset tuottivat liikevaihtoa 92,2 miljardia euroa vuonna 2017. Tämä oli yhdeksän prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Teollisuuden toimiala oli merkittävin sekä henkilöstön lukumäärällä että liikevaihdolla mitattuna.

Business Finlandilla on ollut vahva rahoittajarooli myös monien suomalaisten pääomasijoituksia saaneiden yritysten osalta viime vuosina. Laajemman rahoituksen avulla voidaan luoda menestyviä kansainvälisillä markkinoilla kasvavia yrityksiä.

Hyvä yritysesimerkki on Iceye on suomalainen tutkasatelliitteja kehittävä ja maapallon kuvantamiseen keskittyvä yhtiö. Se sai Business Finlandilta 10 miljoonaa euroa pääomalainaa SAR-satelliittien valmistukseen ja ns. sijaintien Internetin (Internet of Locations) hankken käynnistämiseen. Yritys on kerännyt reilusti myös muuta ulkopuolista rahoitusta.

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2018