Suomalaisyhtiö laajentaa aurinkokennovalmistustaan – Liettuaan

Mikkeliläinen Valoe on sopinut liettualaiselta  JCS SoliTek R&D:n aurinkokennoliiketoiminnan ostamisesta. Yrityksen tarkoituksena on uudistaa  Vilnan kennotehdas tuottamaan yrityksen taustakytkettyjä IBC-aurinkokennoja. Osa tehtaan kapasiteetista käytetään Valoen Chrystal-paneelien kennojen valmistukseen.

Valoe aloittaa Vilnan aurinkokennotehtaansa muutostyöt välittömästi. Ensimmäiset tuotantokennot valmistuvat arviolta vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla edellyttäen, että yritys saa järjestettyä projektin loppuunsaattamiseen tarvittavan noin viiden miljoonan euron rahoituksen.

Kauppasumma sisältää myös SoliTekilta ostetun liiketoiminnan loppukauppahinnan, noin 3,2 miljoonaa euroa. Ennen kaupan voimaantuloa SoliTekin aurinkokennoliiketoiminta eriytetään jakautumisella uuteen liettualaiseen yhtiöön, jonka Valoen Liettuaan perustettava uusi tytäryhtiö ostaa kaupan voimaantulon jälkeen.

Kuva: Valoe

Valoe uskoo, että kennotehdas olisi heti käynnistyttyään voitollinen ja sen toiminta kassavirraltaan positiivista. Liettuaan on siirretty jo  Valoen viime vuonna italilaisen Megacell S.r.l.:n konkurssipesältä ostama aurinkokennojen valmistuslinja.

’’Tehty liiketoimintakauppa on tärkein askel Valoen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa’’, sanoo  Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo. 

Hän arvioi, että heillä on mahdollisuus nousta taurinkokennojen eknologiassa tasolle, jolla maailmassa ovat suuret toimijat kuten LG, Sunpower ja Panasonic. ’

’Uskomme, että pystymme laadun lisäksi kilpailemaan myös hinnassa’’, Savisalo sanoo.

Vilnan tehdas tulee olemaan yrityksen mukaan yksi harvoista tuotantolaitoksista maailmassa, joissa pystytään valmistamaan uudentyyppisiä (Interdigitated Back Contact) IBC- tai niitä vastaavia aurinkokennoja.

Suomalaisyritys on tehnyt noin vuoden ajan tiivistä yhteistyötä nyt ostamansa SoliTekin kanssa oman taustajohteisen monikidekennon kehittämisessä.

Valoen mukaan uuden aurinkokennotehtaan kapasiteetti on ensi vaiheessa noin 60 megawattia vuodessa ja se on kaksinkertaistettavissa vähäisin investoinnein.

Tehtaan tuotannosta on noin 20 megawattia myyty kahdeksi vuodeksi tuotannon käynnistymisestä lukien. Sen arvo nykyisellä maailmanmarkkinahinnalla noin 8-12 miljoonaa euroa riippuen valmistettavan kennon tyypistä ja maailmanmarkkinahinnan kehityksestä.

TAUSTAA: Suomessa on Valoen Mikkelin tehdaan lisäksi Salosolar , joka valmistaa Salossa aurinkopaneeleita.  Aurinkopaneelien tuotannon se aloitti keväällä 2015.

Kuvituskuva: SoliTek, Vilna