ABB palauttaa tuotantoa Suomeen

ABB kasvattaa Vaasan-kytkintehtaan automaatiotasoa ja investoi uuteen automaatiolinjaan. Investoinnin myötä myös kytkinten napojen valmistus palaa takaisin Suomeen. Aiemmin navat on valmistettu alihankintana eri puolilla maailmaa.

Investointi on jatkumoa tehtaalla jo 1990-luvulla käynnistyneelle aktiiviselle automatisointiohjelmalle. Pitkäjänteinen kehitystyö on parantanut tehtaan tuottavuutta 10 prosenttia vuosittain jo kymmenen vuoden ajan.

Myös toimitusvarmuus on yrityksen mukaan parantunut, sairaspoissaolot vähentyneet ja työtyytyväisyys kohentunut. Uusi automaatiolinja tehostaa tehtaan toimintaa ja parantaa kilpailukykyä. Myös joustavuus ja reagointikyky asiakkaiden tarpeisiin paranevat.

”Uusi linja on monessakin mielessä erinomainen edistysaskel. Sen myötä myös komponenttien varastot pienenevät ja kuljetusten määrä vähenee, mikä on omalta osaltaan edistämässä tuotannon ympäristömyönteisyyttä. Samalla saamme tuotantoon riittävästi volyymiä ja voimme kehittää ja parantaa automaatiota edelleen”, sanoo liiketoiminnan johtaja Heikki Rasku ABB:ltä.

Suomalaisen teollisen valmistuksen kilpailukyky on parantunut viime vuosina. Vaasan kytkintehdas on esimerkki siitä, miten uusin automaatio tuo työpaikkoja takaisin Suomeen. Suunnan toivoisi vain voimistuvan samalla kun räätälöinti ja erikoisuudet tulevat entistä tärkeämmäksi monilla tuotealueilla.