Kiinalaisteknologia huolestuttaa yhä – EU:n uusi kyberturvalaki

Euroopan parlamentti hyväksyi uuden EU:ssa myytäville verkkotuotteille ja -palveluille suunnatun kyberturvallisuuden sertifikaattijärjestelmän. Samalla parlamentti ilmaisi huolensa kasvavasta kiinalaisen teknologian käyttöönotosta Euroopan unionissa.

EU:n kyberturvallisuuslaki hyväksyttiiin tänään äänin 586 puolesta, 44 vastaan ja 36 tyhjää. Lain myötä perustetaan myös EU:n laajuinen kyberturvallisuussertifikaattijärjestelmä, jonka luvataan takaavan, että EU-alueella myytävät tuotteet, prosessit ja palvelut vastaavat hyväkstyttyjä kyberturvallisuusstandardeja.

Parlamentti hyväksyi myös päätöslauselman, joka vaatii EU:ta puuttumaan kiinalaisen teknologian lisääntymiseen liittyviin turvallisuusuhkiin.  Eurokansanedustajat peräänkuuluttavat komissiolta ja jäsenmailta myös ohjeistuksia kyberuhkien ja haavoittuvuuksien torjumiseen 5G-laitteita hankkiessa.

Euroedustajat ilmaisivat huolensa väitteistä, joiden mukaan 5G-laitteissa olisi sisäänrakennettuja takaportteja, joiden kautta kiinalaisilla teknologiatuottajilla ja viranomaisilla olisi luvaton pääsy henkilötietoihin ja yksityiseen dataan EU:ssa.

Eurokansanedustajat ilmaisivat myös huolensa, että kolmansien maiden laitemyyjät aiheuttaisivat turvallisuusriskejä EU:lle, jos näiden maiden lainsäädäntö edellyttää yrityksiltä kansallisen turvallisuuden suojaamista myös maansa ulkopuolella. Käytännössä Kiinan turvallisuuslait koettiin uhkana EU:n kyberturvallisuudelle.

Parlamentti vaatii komissiota valtuuttamaan EU:n kyberturvallisuusviraston (ENISA) kehittämään sertifikaattijärjestelmän, joka varmistaisi, että 5G-teknologian käyttöönotossa noudatetaan tiukkoja turvallisuusstandardeja.

Euroopan neuvoston on hyväksyttävä vielä EU:n kyberturvallisuuslaki. Asetus astuu voimaan 20 päivää sen julkaisemisen jälkeen. Samalla lähetetään komissiolle ja jäsenmaille kiinalaista teknologiaa koskeva päätöslauselma.

Kuvituskuva: Shutterstock