Seuraavan viranomaisverkon operaattorikilpailutus alkaa

Uudenlaisen viranomaisverkon kilpailutus alkaa. Valtion omistama Erillisverkot-yhtiö toteuttaa voittaneen operaattorin kaupallisen 4G-verkon päälle viranomaisia palvelevat ratkaisut ja toimii palveluoperaattorina.

Tuleva Virve 2.0-viranomaisverkko tarjoaa jo vuonna 2022 laajakaistaisen videon, kuvien ja datan siirron. Lisäksi kaupallisten verkkojen ratkaisut ovat lähtökohtaisesti maailmanlaajuisia, mikä tarjoaa mahdollisuuksia eri maiden väliseen viranomaisviestintään.

”Kaikki keskeiset viranomaiset ja turvallisuustoimijat määrittelevät Virven tulevaisuuden palvelut ja palvelutason”, sanoo liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist Erillisverkoista.

Puheviestintä säilyttää Erillisverkkojen mukaan todennäköisesti tulevaisuudessakin asemansa turvallisuusviranomaisten operatiivisen toiminnan ykköstyökaluna.

Lisäksi mobiililaajakaistaisen verkon lisäksi yulee myös kapeakaistaisen datan välityksen tarve Erillisverkkojen mukaan kasvamaan. Esimerkiksi säteilyä, lämpötilaa tai vedenkorkeutta mittaavia antureita käytetään turvallisuustoiminnassa yhä enemmän ja verkon luotettavuuden merkitys korostuu, koska
mittausdataa liikkuu verkossa koko ajan jatkuvana virtana.

Koska vuoden 2022 jälkeen Virve 2.0 toimii kaupallisen operaattorin verkossa, julkisissa tiloissa kuuluvuus toteutetaan kaupallisten operaattoreiden sisätilapeitolla. 

Nykyinen Tetra-teknologiaan pohjautuva radioverkko saavuttaa 2020-luvun lopussa elinkaarensa päätepisteen, mutta jatkaa tulevan Virve 2.0 -verkon rinnalla ainakin vuoteen 2025 saakka. Valmistuessaan vuonna 2002 Tetra-pohjainen Virve oli maailman ensimmäinen maanlaajuinen, viranomaisten yhteiskäyttöä varten rakennettu.

Suomen Erillisverkot -konserni on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö.

Lisää: Aiemmat Virve-viranomaisverkkoa käsitelleet uutiset (LINKKI)