Raportti: Yli 30 arviota Business Finlandin toiminnasta

Watson-yhteistyöstään kritiikkiä saanut Business Finland (aiemmin Tekes) on teettänyt toiminnastaan  kymmenien ulkopuolisten tahojen arviointeja. Nyt niiden tulokset ovat luettavissa verkon  Innovaatioista kilpailukykyä ja kestävää kasvua -raportista. Sen kautta jokainen voi tehdä omat päätelmänsä  tutkimus- ja kehitysrahoituksen oikeellisuudesta.

Arvioinnin kohteena on ollut koko Tekesistä ja vientiyksikkö Finprosta syntyneen Business Finlandin koko toiminta: innovaatiorahoitus, kansainvälistymispalvelut, kansainvälisten investointien edistäminen sekä matkailuala. Watson-kritiikin lisäksi Business Finlandin oikeudellisesta asemesta on ollut epätietoisuutta. Silti tutkimustoiminnan rahoitus pitäisi saada uuteen kasvuun.

Pääjohtaja Pekka Soini, Business Finland

’’Jotta Suomi pysyisi globaalin tason tiennäyttäjänä, tarvitaan uutta luovaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, yritysten kansainvälistymistä, tutkimuksen ja yritysten yhteistyötä sekä suoria sijoituksia Suomeen, kertoo tiedottessa Nokia-taustan omaava Business Finlandin pääjohtaja Pekka Soini.

Raportin mukaan Business Finlandin rahoittamat pk-yritykset lisäsivät vientiään ja liikevaihtoaan jopa 50 prosenttia verrokkiyrityksiä enemmän. Suomi on samaisten selvitysten mukaan myös parantanut kansainvälistä vetovoimaisuuttaan.

Business Finlandilla toivotaan tulevan uuden hallituksen kääntävän innovaatiorahoitus takaisin kasvu-uralle. Nykyinen hallitus lisäsi kuluvalle vuodelle jo tutkimuspanoksia, mutta sen ja avulla ei saada umpeen edes aiemmin tehtyjä leikkauksia.

Yrityksille suunnattavaan avustusmuotoiseen rahoitukseen on tämän ja edellisen hallituskauden aikana kohdistettu yli 200 miljoonan euron leikkaukset. Leikkaukset ovat johtanut siihen, että yritysten siirtävät yhä enenevässä määrin innovaatiotoimintaansa ulkomaille. Myös yritysten ja yliopistojen välinen laaja yhteistyö on heikentynyt raportin mukaan voimakkaasti.

Lisää: Innovaatioista kilpailukykyä ja kestävää kasvua -raportti (LINKKI, pdf)

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2018/