Spektrikuvantamisella mikrolevistä uutta ympäristötietoa

Muuttuvassa maailmassa tarvitaan kokonaisvaltaista ympäristötietoa. Uusimpana spektrikuvantamaisella voidaan tukia vesistöjen mikrolevien bio-optisia ominaisuuksia. Niiden indikaatioarvoa on tähän asti hyödynnetty nykyisillä menetelmillä puutteellisesti.

Menetelmän ydin on mikrolevien tunnistaminen ja biomassan määrittäminen näytteistä hyperspektrikuvantamalla. Kalibroimiseen ja vaihtelun tutkimiseen käytän perinteiseen fluorometriaan ja spektrofotometriaan perustuvia menetelmiä, mikroskopiaa, kromatografiaa sekä sytometriaa. Hankkeessa tehdään sekä laboratorio- että kenttäkokeita

FT Pauliina Salmen syksyllä 2019 alkava kolmivuotinen tutkimus käsittelee mikrolevien hyperspektrikuvantamista.
Kuva: Mervi Koistinen.

’’Tavoitteenani on valjastaa mikrolevien bio-optiset ominaisuudet uuteen menettelyyn, jolla ympäristön tilaa voidaan tutkia eri mittakaavoissa toistettavasti’’, kertoo tutkija Pauliina Salmi. Tutkimusta tehdään pääasiassa Jyväskylän informaatioteknologian tiedekunnan Spektrikuvantamislaboratoriossa.

’’Tässä on monitieteinen näkökulma. Levien biologiaa ja ympäristötieteen menetelmiä yhdistetään spektrikuvantamiseen ja laskennalliseen tieteeseen’’, iloitsee Spektrikuvantamislaboratorion ryhmänjohtaja dosentti Ilkka Pölönen.

FT Pauliina Salmelle myönnettiin Suomen Akatemian tutkijatohtorirahoitus Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekuntaan. Salmi tulkitsee mikrolevien bio-optisen viestin hyperspektrikuvista

Suomen kulttuurirahasto rahoitti Salmen aiempaa tutkimusta levien spektrikuvantamisen mahdollisuuksista tukea perinteisiä ja uusia menetelmiä ympäristönseurannassa, muun muassa satelliittiseurantaa, Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella. Nyt alkava hanke jatkaa tätä tutkimusta.

Kuvituskuva: VTT:n kehittämä hyperspektrikameran moduuli.

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!