3D-tulostus laajenee massamarkkinoille

Yksilöllisten, käyttäjän tarpeisiin mukautettujen tuotteiden kasvava massavalmistustarve on tulevaisuudessa entistä yleisempää, uskoo saksalainen 3D-tulostustekniikkaa ja -materiaaleja valmistava EOS.

Teknologiset edistysaskeleet ovat monesti ennenkin olleet siemenenä uusien trendien muodostumiselle. Niihin kuuluu myös kuluttajamarkkinoiden kehittyminen kohti teollista 3D-tulostusta.

Lähtökohtana tulee olemaan, ettei ole väliä, valmistetaanko tuotantosyklissä 50 erillistä vai 50 yksilöllistä osaa.  Siksi 3D-tuotteita voidaan luoda ja mukauttaa myös sarjatuotantoon.

Yleisesti ottaen mukautettuja tuotteita on voitava valmistaa nopeasti, kustannustehokkaasti ja mahdollisimman lähellä markkinoita. Yhtenä esimerkkinä sovellusaloista on terveydenhuoltoala, joka tarjoaa potilaille uudenlaisia ratkaisuja digitalisaation avulla.

3D-tulostus voi olla terveysalalle sopiva ratkaisua, etenkin yksilöllisesti mukautettuja tuotteita tarvitseville potilaille. 3D-tekniikan avulla voidaan luoda tuotteita, jotka on mukautettu kunkin henkilön yksilöllisiin fyysisiin ominaisuuksiin.

Yhdysvaltalaisen SmarTech Analysis -tutkimuslaitoksen mukaan terveydenhuoltoalan teollisten 3D-ratkaisujen markkinat ovat arvoltaan yli yhdeksän miljardia euroa vuonna 2024. Myös autoteollisuus on mukana räätälöidyissä 3D-tuotteissa.

Tulevaisuudessa autoteollisuudessa yksilöinti voi tapahtua 3D-tulostuksella.  Monimutkaisiakin rakenteita ja muotoja voidaan valmistaa aiempaa helpommin 3D-tulostuksen avulla sekä erilaisista metalleista ja muoveista. Autoteollisuuden 3D-tulostuksen markkinaksi SmarTech arvioi yli kuusi miljardia dollaria vuonna 2024.

Käy yhä selvemmäksi, että yritykset pyrkivät tulevaisuudessa toimimaan ja valmistamaan tuotteensa myös isojen Kiinan tehtaiden lisäksi lähempänä myyntimarkkinoitaan. 3D-tulostus edistää myös tätä trendiä, jota tukee myös mahdollisuus tuotteiden räätälöintiin.

Jatkossa aivan kaikkia osia ei tarvitse enää valmistaa yhdessä paikassa koko maailman markkinoille, eikä tuotantoa tarvitse enää siirtää esimerkiksi halvempiin maihin. Tilalle tulevat EOS-yhtiön mukaan hajautetut valmistuskeskukset, jotka vastaanottavat digitaaliset tiedot ja 3D-tulostavat tuotteen paikan päällä.

Lisää:  EOS (LINKKI) ja SmarTech Analysis:n 3D-tulostusraportteja (LINKKI) sekä aiemmat 3D-artikkelit Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI)

Kuvat: EOS