Nokian kännykkäbisneksestä loppui aika ja maltti

Nokian vaikeudet kilpailla Androidien ja Apple kanssa johtuivat, Jyväskylän ja Aalto-yliopiston tutkijoiden mukaan vaikeuksista keskittää tarvittavat resurssit kilpailukykyisen puhelimen kehittämiseen ja lopulta ajan loppumiseen siihen, mihin suuntaan yhtiön liiketoiminta pitäisi viedä.

Samalla Jyväskulän ja Aalto-yliopiston tutkijat haluavat kumota aiemmin esitetyt väitteet Nokian johtajien psykologisten profiilien ja johdon käytöksen vaikutuksesta.

’’Ei ole kovin uskottavaa, että yksikään Nokian ylimmän johdon edustajista olisi vuosina 2007–2010 estänyt kilpailukykyisen puhelimen kaupallistamisen, jos tuotekehitysyksiköt olisivat tällaisen tuotteen kyenneet luomaan. Sadantuhannen ihmisen organisaatiossa on kyse muustakin kuin yhden, kahden tai kolmen johtajan mielialoista tai johtamistyyleistä’’, jyväskyläläistutkijat kommentoivat.

Uusi suulliseen historiatietoon ja laajaan julkiseen aineistoon perustuva tutkimusanalyysi nostaa esiin kaksi toisiinsa liittyvää ongelmaa vuosien 2007 ja 2010 väliin sijoittuvalta ajanjaksolta.

Nokia jatkoi ongelmallisen Symbian-käyttöjärjestelmän käyttöä ja kehitystyötä pyrkien samanaikaisesti kehittämään uutta puhelinmallistoa useille eri ohjelmistoalustoille. Lopputuloksena Nokia päätyi Symbianin kanssa umpikujaan ja kilpailevat tuoteperheet (Android, Meego, Meltemi) eivät joko valmistuneet kaupallisina tuotteina tai valmistuivat liian myöhään.

Toisaalta Nokian ylimmän johdon usko ”strategiseen joustavuuteen” rohkaisi jatkuviin organisaatiomuutoksiin ja sisäisen kilpailun sallimiseen. Tästä syystä uusiutumisvauhti hidastui ja tuotekehityksestä puuttui johdonmukaisuus.

Jyväskylän yliopiston ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoiden tutkimus Nokiasta vuosilta 2003-2013 on julkaistu liiketoimintahistorian, Business History -tiedejulkaisussa,

Lisää:  Lamberg, J-A., Lubinaite, S., Ojala, J. ja Tikkanen, H. (2019). The Curse of Agility: The Nokia Corporation and the Loss of Market Dominance in Mobile Phones, 2003–2013. Business History (LINKKI)

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta