Tämä piirimoduuli osaa tunnistaa maanjäristyksen

Japanilainen piirivalmistaja ROHM on tuonut tarjolle korkean tarkkuuden seisminen tunnistusmoduulin BP3901. Moniin nykyisiin mekaanisiin antureihin nähden anturimoduulin etuna on, että se pystyy erottamaan tarkasti, onko kyseessä maanjäristys vai muu ulkoinen tärinää aiheuttava tekijä.

ROHM:n uusi BP3901-moduuli integroi alkuperäisen maanjäristyksen havaitsemisalgoritmin ja tarjoaa suuren tarkkuuden. Uutta maanjäristysanturia voidaan käyttää esimerkiksi ohjaamaan automaattisia ovia, pysäyttämään kulkuneuvon turvallisesti sekä sen voi yhdistää erilaisiin sähkö- ja kaasuverkon älymittareihin.

BP3901-moduuli sisältää Kionixin on 3-akselinen kiihtyvyysanturin ja signaalinkäsittelyä 11,8 x 8,6 x 2,5 millimetrin kokoisessa moduulissa. Mukana on myös ROHM:n kehittämä mittaus-algoritmi, joka keskittyy SI (Spectrum Intensity) -arvojen määrittämiseen.

ROHM:n algoritmissa on korkea korrelaatio maanjäristysvahinkojen arvioinnissa käytettyjen mitattujen seismisten intensiteettitietojen kanssa. Lisäksi algoritmi pystyy myös kompensoimaan moduulin tahattoman kallistuksen vaikutukset mittaukseen (± 15 ° sallittu asennuskulma).

BP3901 tallentaa lasketut seismiset tiedot haihtumattomaan muistiin, kun tärinä ylittää tietyn tason. Viimeiset 16 seismistä tapahtumaa voidaan tallentaa maanjäristyksen suuruusluokassa. Mittaustiedot on luettavissa SPI-väyläliitännän kautta.

Moduuli on suunniteltu pysymään vain 3,5 mikroampeeria kuluttavassa valmiustilassa, kunnes seisminen tapahtuma havaitaan. Anturi pystyy toimimaan näin jopa viisi vuotta kahdella AA-paristolla olosuhteissa, jossa siihen kohdistuu keskimäärin kymmenen seismistä tapahtumaa kuukaudessa.

Lisää: ROHM (LINKKI), Kionix (LINKKI) ja tuotetieto (LINKKI) ja jakelijat (LINKKI)

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta