Kaikille drone-lennättäjille samat säännöt

Pitkään valmistelussa ollut koko Euroopan unionin aluetta koskeva drone-lennokkeja koskeva laki julkaistiin kesäkuussa ja ensimmäiset osuudet tulevat voimaan vuoden siirtymäajan päästä. Kaikkien drone-lennättäjien pitää myös Traficomin mukaan suorittaa testit ja rekisteröityä – harrastajasta ammattilaisiin.

Uuden lain myötä ero harrastajiin ja lentotyötä tekeviin poistuu, kertoo Traficom. Traficom pyrkii tarjoamaan ilmaiseksi online-testin sekä siihen liittyvän koulutuspaketin. Kaikkien kauko-ohjaajien, jotka käyttävät yli 250 gramman painoista miehittämätöntä ilma-alusta pitää suorittaa vähintään online-testi sekä rekisteröityä toimijaksi.

Näkyvimmät muutokset laissa ovat dronejen markkinalainsäädäntö, joka vaatii, että kaikkien EU-markkinoilla myytävien dronejen on vastattava delegoidun asetuksen CE-merkintöjen vaatimuksia viimeistään 1.7.2022. Ennen tätä päivämäärää ostettuja vanhoja droneja voi edelleen käyttää tämänkin jälkeen, mutta kaikkien uusien myytävien dronejen tulee täyttää vaatimukset.

Edelleenkään lakia ei tulla soveltamaan sisätiloissa tapahtuvaan lennätykseen.

EU-laissa on monia asioita, joita voidaan määritellä kansallisesti ja työ näiden määrittelyjen tekemiseksi on käynnissä. Todennäköisesti OPS M1-32 tullaan päivittämään myöhemmin niin, että se sisältää kansalliseen määräysvaltaan jätetyt asiat.

Lisää: Traficomin Droneinfo.fi (LINKKI)

Kuvituskuva: IBM