Suomalaisyritykset eivät pelkää Kiinan patenttimäärien nousua

Kiina on noussut jo maailman suurimmaksi patenttien rekisteröijäksi, mutta valtaosa suomalaisyritysten päättäjistä eivät koe uuden selvityksen mukaan   kiinalaisyritysten kilpailua ongelmaksi. Lisäksi patenttiyritys Kolsterin selvityksessä puolet uskoi kiinalaisyritysten roolin kasvavan edelleen suomalaisessa innovaatiotoiminnassa ja 78 prosenttia ennusti, että investoinnit Kiinasta Suomeen  kasvavat seuraavien kolmen vuoden aikana.

Taloustutkimuksen Kolsterille tekemässä tutkimuksessa suomalaisyritysten johdosta 60 prosenttia sanoivat, että Kiinasta tuleva kilpailu ei ole laittanut heidän yritystään koville. Vain kolmasosa yrityspäättäjistä kokee kiinalaisyritysten olevan uhka Suomen taloudelle.

Kolsterin toimitusjohtaja Timo Helosuo.

’’Se on hälyttävän vähän, sillä tuotteiden kautta kilpailu tulee nopeasti eurooppalaiselle kilpailukentälle. Kaikkien yritysten olisikin aktiivisesti otettava nopeasti muuttuva ja uudistuva Kiina huomioon lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelussaan riippumatta siitä, ovatko ne itse menossa Kiinan markkinoille, sanoo Kolsterin toimitusjohtaja Timo Helosuo (kuvassa).

Kiina on jo ottanut patenttiveturin roolin maailmantaloudessa ja Helosuon mukaan todellinen uhkakuva on, että Suomi muuttuu Intian kaltaiseksi alihankkijaksi. Kolster perusti oman toimiston Kiinaan viime vuonna.

’’Olemme olleet innovatiivinen maa, mutta ostetaanko meiltä jatkossa vain tuotekehitystyötä ja yritysten todellinen arvo eli immateriaalioikeudet patenttien sekä tavaramerkkien muodossa siirtyvät ulkomaiseen omistukseen? Valtion vahvasti tukema patentointi ja suojaustoiminta nopeuttavat kiinalaisten yritysten tuloa Euroopan markkinoille. Joissain uusissa tuoteryhmissä ne ovat jo ottaneet niskalenkin muun maailman jäädessä seuraajan asemaan. Tästä hyvä esimerkki ovat drone-lennokit’’, Timo Helosuo sanoo.

Merkkejä tilanteen muuttumisesta on kuitenkin näkyvissä. Suomalaisyritysten johdossa ja hallituksissa on ollut Helouon mukaan puutetta monipuolisesta Kiina-osaamisesta, mutta yhä useampi yritys on nyt heräämässä Kiinan vaikutukseen ja toisaalta myös tunnistaa Kiinan markkinoiden potentiaalin. Osansa on varmasti Helosuon mukaan Yhdysvaltojen ja Kiinan välisellä kauppasodalla, joka houkuttelee kiinalaisyrityksiä entistä hanakammin Eurooppaan ja myös Suomeen.

Suomessa suunnitellaan jo nyt kiinalaisyrityksissä mobiilipelien ja -ohjelmistojen lisäksi mobiili- ja kamerapiirejä. Vaikka suomalaiset yrityspäättäjät eivät näe Kiinaa suurena uhkana, he ovat huolissaan siitä, että suomalaiset yritykset myydään liian varhain ulkomaiseen omistukseen sen sijaan, että niitä kehitettäisiin kotimaisin voimin. Tätä mieltä vastaajista on 60 prosenttia. Vain viisi prosenttia katsoo, että Euroopan unioni on onnistunut luomaan heidän yritykselleen toimintaedellytyksiä Kiinassa.

Taloustutkimus haastatteli Kolsterin toimesta huhti-toukokuussa 200 yrityspäättäjää. Haastatelluista 13 prosenttia johtaa yritystä, joka kuuluu Suomen 100 suurimman yrityksen joukkoon. Vastaajina oli sekä yritysten toimitusjohtajia että johtoryhmien jäseniä.

Kuvituskuva: Huawei, muut kuvat Kolster

Päivitetty 12.7.2019

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta