Näin teknologiateollisuus – sähkö, elektroniikka ja IT nousussa

Suomalainen teknologiateollisuus on onnistunut pitämään yhä pintansa maailmantalouden kasvavasta epävarmuudesta huolimatta. Tilauskanta on selvityksen mukaan edelleen vahva ja tilausten arvo hyvällä tasolla vaikka epävarmuus lisääntyy. Elektroniikan sähkötekniikan ja IT-alan kasvu jatkuu edelleen.

Teknologiateollisuusliiton tuore tilauskanta- ja henkilöstötiedustelu kertoo, että tilauskannan arvo Suomessa oli kesäkuun lopussa saman verran kuin edellisellä kvartaalilla ja 15 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Alan yritykset saivat uusia tilauksia huhti–kesäkuussa euromääräisesti 4 prosenttia vähemmän kuin vuoden ensimmäisellä kvartaalilla, mutta kuitenkin 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Tarjouspyyntöjen määrä on supistunut jonkin verran kesän aikana.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella voidaan arvioida, että teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa on syksyllä suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Teknologiateollisuuden palveluksessa oli kesäkuun lopussa 319 000 henkilöä eli 10 000 enemmän kuin viime vuonna keskimäärin. Henkilöstömäärä kasvoi hieman kevään ja alkukesän aikana. Kesällä palkkalistoilla on lisäksi noin 17 000 kesätyöntekijää.

Talouden epävarmuus heijastuu kuitenkin yrityksiin niin, että uusia tilauksia on saatu hieman vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä ja tarjouspyyntöjen määrä on supistunut jonkin verran. Dramaattista käännettä heikompaan ei ole kuitenkaan vielä havaittavissa.

’’Suomalaisilta teknologiayrityksiltä on erinomainen suoritus, että ne ovat pystyneet säilyttämään tähän saakka asemansa ja yltäneet edelleen jopa pieneen kasvuun. Nyt yritysten odotuksissa on kuitenkin kasvavaa varovaisuutta’’, sanoo Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Teknologiateollisuuden alueista viime vuosikymmenen ongelmissa ollut sähkötekninen ja elektroniikka ovat päässeet kestävältä tuntuvaan kasvuun kännykkäbisneksen loputtua Suomesta.

Elektroniikka vetää – metallikoneteollisuus heiluu

Elektroniikka- ja sähköteknisenteollisuuden tilaukset ovat olleet maltillisessa kasvusuunnassa jo lähes kolmen vuoden ajan. Uusien tilausten että tilauskannan arvo kasvoivat edelleen huhti-kesäkuussa.

Tilauksia oli nyt 18 prosenttia viime vuoden vastaavaa enemmän. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa kaksi prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa ja 14 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 kesäkuussa.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon Suomessa arvioidaan jatkavan kasvuaan ja olevan syksyllä suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstömäärä Suomessa oli kesäkuun lopussa noin 1,5 prosenttia suurempi kuin viime vuonna keskimäärin. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 38 500 eli noin 500 enemmän kuin viime vuonna.

Teknologiateollisuudessa pääosin tietotekniikkapalveluita ja ohjelmistoja tarjoavien yritysten liikevaihto kasvoi tammi-huhtikuussa kymmenen prosenttia viimevuotisesta.

IT-yritysten uudet tilaukset että tilauskanta pysyivät huhti-kesäkuussa hyvällä tasolla. Peliteollisuuden ja datakeskusten yritykset eivät olleet mukana tiedustelussa. Vuonna 2018 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 13,9 miljardia euroa.

Suomen viennin kannalta tärkeän kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten saamien uusien tilausten arvo laski huhti-kesäkuussa jonkin verran edelliseen neljännekseen verrattuna. Tilausten arvo oli kuitenkin edelleen kohtalaisella tasolla telakkateollisuuden muutoksista huolimatta.

Kone- ja metalliteollisuuden tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa samalla tasolla kuin maaliskuun lopussa ja 17 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 kesäkuussa. Teknologiateollisuus arvioi viime kuukausien tilauskehityksen perusteella alueenyritysten liikevaihdon olevan syksyllä hieman suurempi tai samansuuruinen kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Lisää: Teknologiateollisuuden talousnäkymät 3/2019 -raportti (LINKKI, pdf) ja aiemmat Suomen teknologiateollisuutta käsittelevät uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuvituskuva: Nokian Oulun tukiasematehdas

Päivitetty 7.8.2019

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta