Käyttöliittymiä vähän kuluttaviin mikro-ohjainratkaisuihin

Suomalainen  Qt on julkistanut Qt for MCUs- työkalun, jolla voidaan kehittää nopeasti uudenlaisia graafisia käyttöliittymiä vähän virtaa kuluttaviin mikro-ohjainratkaisuihin.

Kuva: MCU ic-sport

Qt for MCUs -työkalulla voidaan luoda helposti ja nopeasti käyttöliittymän esimerkiksi autoteollisuuden, älykodin, teollisuuden tai lääketieteellisiin laitteisiin. Uusi ratkaisu hyödyntää jo nykyisiä Qt for Device Creationin työkaluja ja kirjastoja.

Uusilla kehitystyökaluilla voidaaan saavuttaa Qt:n mukaan hyvän suorituskyvyn myös perustason laiteratkaisuilla.

Nettiyhteys, sulava käyttöliittymä ja kosketusnäyttö ovat jokaisen käsissä. Tämä on kasvattanut käyttäjien odotuksia myös edullisimmille volyymituotteille.

”Olen huomannut, että asiakkaamme ovat olleet entistä kiinnostuneempia laajentamaan Qt:ta myös vähän energiaa käyttäviin laitteisiin,” sanoi Petteri Holländer, Qt:n tuotekehitysjohtaja.

Qt-termostaattidemo NXP i.MX RT 1050-rataisulla.

Qt for MCUs -työkalupaketti tarjoaa kehittäjänsä mukaan nopean ja iteratiivisen tavan kehittää sovelluksia QML-teknologialla.

Lopputuloksena saadaan QT:n mukaan mikrokontrollereilla sulavia graafisia käyttöliittymiä tehokkaammin ja nopeammin kuin koskaan.

Uuden ratkaisun avulla voidaan hyödyntää myös olemassa myös olevaa Qt-osaamista mikrokontrollereita käyttävien laitteiden grafiikan ja ohjelmiston suunnittelemiseen.

Qt:n mukaan ylläpitokustannukset pienenevät, kun käytetään samaa teknologiaa useilla laitteilla.

Lisää: The Qt Company (LINKKI) ja Qt for MCUs (LINKKI) ja video (LINKKI)

Kuva: Renesas RH850-pohjainen demo QT-käyttöliittymällä.

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta