Rahaa syvän tietotekniikan tutkimukseen

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 17 eri ICT 2023 -ohjelman hankkeelle. Niissä on yhteensä 32 osahanketta ja akatemia rahoittaa hankkeita yhteensä noin 9,25 miljoonalla eurolla. Hankkeissa tutkitaan muun muassa ihmisen ja kondeiden yhteistoimintaa, IoT-ratkaisuja metsien drone-kuvantamistekniikoita.

ICT 2023 -ohjelma on Suomen Akatemian ja Business Finlandin koordinoima ja rahoittama tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma, jonka tavoitteena on syvän tietojenkäsittelyosaamisen kehittäminen ja ICT:n laaja-alaisen hyödyntämisen edistäminen.

Nyt rahoitetut hankkeet kuuluvat kolmeen eri teemahakuun, joita olivat ohjelmistot innovaation, liiketoiminnan ja kestävän kehityksen lähteenä, kaiken autonomia sekä ohjelmoitava maailma ja edistyneet ohjelmistotekniikat.

Osahankehakemuksista rahoitettiin noin 20 prosenttia. Arviointipaneelien palautteen perusteella teemahakuun ’kaiken autonomia’ saatiin paljon erinomaisia konsortiohakemuksia. ’’Suomalainen tutkimus vaikuttaakin olevan erityisen vahvaa tällä tutkimusalueella”, toteaa toimikunnan valmisteluryhmän puheenjohtaja Minnamari Vippola.

Yksi rahaa saaneista on Professori Mika Mäntylän Oulun yliopistosta tutkimus, joka liittyy ihmisten ja koneiden toimimiseen yhteistyössä ohjelmistokehityksessä. Hanke keskittyy lähdekoodissa oleviin ajatuksiin teknisestä velasta.

Myös IoT-alue kiinnostaa. Tutkimusrahoituksen avulla professori Pan Hui Helsingin yliopistosta, akatemiaprofessori Samuel Kaski Aalto-yliopistosta ja apulaisprofessori Antti Honkela Helsingin yliopistosta pyrkivät konsortiohankkeessaan ratkaisemaan olennaisia esineiden internetin eli IoT:n ongelmia.

Hanke on osa Kasken johtamaa Suomen Tekoälykeskus -lippulaivaa. Suomen Akatemian Lippulaivaohjelmaan kuuluu kuusi osaamiskeskittymää ja se edistää aktiivista yhteistyötä tutkimuksen, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan välillä.

Suomi elää metsästä, joten panoksia siihen suuntaan kannattaa laittaa. Tutkimuspäällikkö Eija Honkavaara Maanmittauslaitokselta ja dosentti Ilkka Pölönen Jyväskylän yliopistosta ovat muodostaneet monitieteisen tutkimuskonsortion, jonka tavoitteenaan on kehittää autonomiseen miehittämättömään lennokkiin pohjautuva puiden terveyden analysoija. Tuleva ratkaisu hyödyntäisi kuvantavaa spektroskopiaa ja koneoppimista.

Lisää: Rahoitusta saaneet hankkeet ja niiden esittelyt: Kaiken autonomia (LINKKI), Ohjelmistot innovaation, liiketoiminnan ja kestävän kehityksen lähteenä (LINKKI) sekä
Ohjelmoitava maailma ja edistyneet ohjelmistotekniikat (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2019/