Digita etsii uusia paikkoja 5G-tukiasemille

Uusien 5G-mobiiliverkkojen yleistyminen vaatii merkittävästi enemmän uusia matkapuhelinverkon tukiasemia kuin aiemman sukupolven teknologiat. Yksi mahdollisuus on hyödyntää esimerkiksi katuvalaistusta tai sähköasemia, jotka voisivat toimia 5G-tukiasemien sijoituspaikkoina.

Tukiasemapaikkojen tarvetta lisäävät tulevaisuudessa verkkojen käyttämät korkeammat taajuudet ja alati kasvava matkapuhelindatan käytön kasvu. Tukiasemia on oltava tiheämmässä kuin nykyisin.

Uusimpana sähkönjakeluyhtiö Caruna ja Digita ryhtyvät selvittämään, missä määrin esimerkiksi sähköasemien maa-alueet, voisivat toimia tarvittavien uusien tukiasemien sijoituspaikkoina.

’’Hyödyntäisimme uutta infrastruktuuria myös omien radio-, televisio- ja IoT-verkkojemme täydentämiseen”, kertoo Digitan vt. toimitusjohtaja Markus Ala-Hautala.

Carunan sähköverkko tarjoaa olemassa olevaa infrastruktuuria, joka voisi helpottaa ja edesauttaa myös matkapuhelinverkkojen tukiasemien rakentamista. Digita vastaa matkapuhelintukiasemien tarvitsemien uusien mastojen ja tilojen rakentamisesta ja ylläpidosta Carunan sähköverkkokiinteistöissä.

Verkkoyhtiö Digita operoi valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa.  Yhtiö on myös digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Yrityksen palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internetin (LoRa-verkko) ja erilaiset uudet broadcasting-palvelut.