Käteinen häviää – bitit tilalle

Käteinen raha häviää maksutapana pankkialan murroksen myötä, arvioidaan uudessa IT-konsultti Capgeminin World Payments Report 2019 -selvityksessä. Sen mukaan digikehitys vauhdittuu pankkien vastahankaisuudesta huolimatta kun verkko- ja lähimaksaminen jatkaa kasvuaan.

Muutoksen käynnistymistä hidastavat World Payment -selvityksen mukaan pankit, mukaan lukien alan johtavat toimijat, jotka suhtautuvat varauksellisesti Open Banking -palveluihin ja niihin liittyviin kumppanuuksiin, avoimiin alustoihin sekä tietojen jakamiskäytäntöihin.

Pankit pitävät selvityksenmukaan edelleen Open Banking -palveluita mahdollisena uhkana, vaikka ne ovat välttämättömiä asiakaskokemuksen parantamiseksi ja asiakaspysyvyyden varmistamiseksi pitkällä aikavälillä.

Useissa tapauksissa tunnistettiin haastajan asemassa olevien teknologiajättien luomat uhat, mutta silti toimijat ovat tarjoamassa Open Banking -palveluita vain lainsäätäjien vaatimassa laajuudessa. Palveluiden tarjoamia mahdollisuuksia erottautumiseen, asiakaspysyvyyteen ja markkinajohtajuuden rakentamiseen ei selvityksen mukaan tällä hetkellä hyödynnetä.

Siirtymistä kohti yhdentynyttä maksuekosysteemiä ovat selvityksen mukaan  osaltaan edistäneet sääntelymuutokset, jotka ovat keskittyneet standardisointiin ja yhteentoimivuuteen. Näihin sisältyvät avoimet ympäristöt asiakasinformaation jakamiseen, yhteentoimivuusohjeet sekä reaaliaikainen maksujen selvitys.

”Maailmanlaajuinen maksuympäristö on muuttumassa merkittävästi, mutta muutoksen vauhti ja suunta hämmentävät monia toimijoita”, kommentoi Suomen Capgeminilla pankki- ja vakuutusalan asiakkuuksista vastaava Tea Silander.

Tulevaisuudessa maksaminen integroituu hänen mukaansa osaksi muita toimintoja esimerkiksi biometristen tunnistustapojen kautta ja teknologiajättien kuten Googlen, Amazonin, Facebookin, Applen, Alibaban ja Tencentin kaltaisten toimijoiden tuodessa omat maksamisen ratkaisunsa alustoilleen.

”Vaikka maksupalveludirektiivin mahdollistamat suuret innovaatiot odotuttavat vielä itseään, on tähän valmistautuminen kannustanut myös Suomessa toimivia pankkeja muuttamaan toimintamallejaan avoimemmiksi ja yhteistyön mahdollistaviksi”, kertoo Silander.

TAUSTAA:  Konsulttiyritys Capgeminin World Payments Report 2019 -selvityksessä on käytetty Payments Open Banking Assessment  arviointia, jossa tutkitaan Open Banking -palveluiden tilannetta maksujen näkökulmasta 18 markkina-alueella.  Arviointia täydennettiin primääritutkimuksella, joka sisälsi verkkokyselyn. Kysely lähetettiin kesäkuussa 2019 alan edustajille pankkeihin, suuryrityksiin sekä pankkialan ulkopuolisille rahoituspalvelujen tarjoajille. Selvitystä varten haastateltiin myös ylemmän johdon jäseniä.

Lisää: Capgeminin World Payments Report 2019 (LINKKI, vaatii kirjautumisen)

Kuvituskuva: ApplePay / Mastercard