Viranomaisverkon toimilupa tuli haettavaksi

Valtioneuvosto on julkistanut haettavaksi Virve-viranomaisverkon verkkotoimiluvan vuosille 2020-2033. Nykyinen voimassa oleva verkkotoimilupa on Suomen Erillisverkoilla, jonka omistaa Suomen valtio.

Virve-viranomaisverkkoa käyttävät pelastustoimi, poliisitoimi, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Tulli, sosiaali- ja terveystoimi, eri ministeriöt sekä muut valtion ja kuntien turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaavat tahot.

Vuonna 2018 tehdyllä lakimuutoksella mahdollistettiin myös kaupallisten teleyritysten matkaviestinverkkoja hyödyntävä laajakaistainen matkaviestinpalvelu. Sen avulla tullaan korvaamaan nykyinen viranomaisradioverkkoon perustuva kapeakaistainen viranomaisviestintäpalvelu.

Nyt myönnettävällä verkkotoimiluvalla ei ole kuitenkaan vielä vaikutusta laajakaistaisen viranomaisviestinnän palveluratkaisun käyttöönottoon, sillä nykyinen Virve ja uusi laajakaistainen Virve toimivat ainakin aluksi rinnakkain.

Nykyinen viranomaisverkon verkkotoimilupa päättyy vuoden 2019 lopussa. Sen taajuusalueet ovat 380–386 megahertsiä ja 390–396 megahertsiä. Valtioneuvosto myöntää verkkotoimiluvan hakukierroksen päätyttyä. Uusi toimilupa tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.

Erillisverkot on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia.

Kuvituskuva: Suomen Erillisverkot Oy