Valtio mukaan aurinkoenergiaboomiin

Valtion toimitiloista ja kiinteistöistä vastaava Senaatti-kiinteistöt käynnistää oman aurinko-ohjelman ja kasvattaa aurinkosähkön tuotantoa seuraavina vuosina 20-kertaiseksi nykytasosta. Tavoitteena on hankkia vuoteen 2022 mennessä noin 50 uutta aurinkovoimalaa.

Nykyiset Senaatin aurinkosähkövoimalat tuottavat pienehkön virastotalon sähkönkulutuksen verran vuodessa. Tavoitteena on nostaa tuotantoteho vuoteen 2022 mennessä viiteen megawattipiikkiin, eli 20-kertaistaa tuotanto. Tällöin Senaatti tulee olemaan yksi merkittävimmistä aurinkosähkön tuottajista Suomessa.

Aurinkennoja tullaan asentamaan niin olemassa oleviin kiinteistöihin kuin uudisrakennuksiin. Senaattiikiinteistön suunnitelman mukaisesti jokaisessa uudisrakennushankkeessa ja merkittävässä korjauksessa toteutetaan aurinkosähköratkaisu, jos se vain on mahdollista.

Senaatti aikoo investoida vuoteen 2022 saakka noin miljoona euroa vuosittain olemassa olevien kiinteistöjen katoille toteutettaviin voimaloihin. Entuudestaan aurinkovoimaloita eri puolilla Suomea: eteläisin Hangossa ja pohjoisin Ivalossa. ‎

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut Suomen valtion päästövähennystavoitteisiin. Senaatin ylläpitämien kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä on onnistuttu vähentämään merkittävästi tehostamalla energiankulutusta, kasvattamalla uusiutuvien energianlähteiden käyttöä ja parantamalla tilatehokkuutta.

Kuvituskuva: Senaattikiinteistöt