Esineiden internet jyrää erityisesti isoissa yrityksissä

IoT-tekniikaa hyödynnetään jo lähes puolessa suomalaisista yli 500 henkilön yrityksistä. Suurin kasvu tulee Elisan kyselyn mukaan erityisesti 250–1000 hengen yrityksistä ja organisaatioista. Mobiilioperaattorina yritys uskoo erityisesti NB-IoT-tekniikan voimaan laajoissa ratkaisuissa.

Suomalaisyritykset arvioivat kyselyssä IoT:n suurimmiksi hyödyiksi laitteiden reaaliaikaisen valvonnan, riskien paremman hallinnan sekä huollon ja ylläpidon tarpeiden ennakoimisen. IoT:n kokevat tärkeäksi erityisesti rakennusala, sähkö-, vesi- ja jätehuoltoala sekä teollisuus

Rakennusalalla toimivista vastaajista 87 prosenttia arvioi IoT:n tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi liiketoiminnan tai organisaation kehittämisen kannalta. Seuraavaksi eniten IoT:n tärkeyteen uskoo teollisuuden (73 %) sekä sähkö-, vesi- ja jätehuoltoalalla työskentelevät (70 %).

Samat toimialat ovat myös IoT-teknologian edelläkävijöitä. Tutkimukseen vastanneista rakennusalan yrityksissä työskentelevistä 47 % hyödyntää IoT:ta jo nyt. Teollisuuden alalla vastaava luku on 44 prosenttia sekä sähkö-, vesi- ja jätehuoltoalalla 37 prosenttia. IoT:n tärkeäksi kokevat organisaatiot siis myös hyödyntävät IoT:ta käytännössä.

Kaksi kolmasosaa yrityksistä kokee IoT:n hyödyiksi laitteiden reaaliaikaisen valvonnan ja riskien paremman hallinnan sekä huollon ja ylläpidon tarpeiden ennakoimisen. Noin puolet yrityksistä kokee IoT:n hyödyiksi tuottavuuden ja laitteiden suorituskyvyn parantamisen sekä uusien palveluiden ja uuden liiketoiminnan luomisen.

Selkeimmät sovelluskohteet liittyvät asioiden etämittaukseen, prosessien etäohjaukseen sekä esineiden, eläinten ja ihmisten paikantamiseen.

’’’Uusien IoT-teknologioiden kuten erityisesti narrow band IoT:n (NB-IoT) ominaisuuksien ansiosta edellytykset IoT:n massiiviselle käytön laajentumiselle ovat olemassa, kertoo Elisan liiketoimintajohtaja Eetu Prieur. Yritys on IoT-tekniikoiden lisäksi tuomassa nopeampaa 5G-verkkoa tarjolle, joka tuo lisää volyymietuja myös esineiden internetille.

TAUSTAA: Selvityksen toteutti Elisan toimeksiannosta Prior Konsultointi. Siihe vastasi 249 henkilöä. He edustavat 223 suomalaista yritystä ja organisaatiota sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta ja eri toimialoilta. Kysely toteutettiin sähköisesti ja puhelimitse elo-syyskuussa 2019.