Tehtaan ohjausdata ei suvaitse tietoverkon takkuilua

Kaikkea dataa ei kannata tallentaa pilveen tai keskittää yhteen paikkaan uskoo saksalainen datakeskuslaitteita valmistava Rittal. Yrityksen mukaan esimerkiksi tuotantolaitosten ohjausjärjestelmät sekä muut reaaliaikaisia päätöksiä tekevät järjestelmät vaativat datakeskuksen läsnäoloa käyttöympäristön välittömässä läheisyydessä. Lisää apua tarjoavat myös Edge-reunalaskentakeskukset.

Datamäärän massiivinen kasvu ja vaatimus korkeasta tavoitettavuudesta sekä tietoturvasta ovat saaneet yritykset kehittämään IT-infrastruktuuria pilven tai keskitetyn konesalin lisäksi suoraan tuotantolaitosten yhteyteen.

Tomi Sandell, Rittal

Esimerkiksi teollisuusroboteilta saatavaa dataa on pystyttävä käsittelemään jopa reaaliajassa, mikä on johtanut siihen, että yritykset ovat rakentaneet keskitettyjen datakeskusten rinnalle ns. edge-datakeskuksia. Ne vievät laskenta- ja tallennuskapasiteetin sinne, missä dataa kerätään ja käsitellään.

”Moni järjestelmä on toteutettu niin, että jos latenssi eli viive kasvaa liian suureksi, vaarantuu koko järjestelmän toiminta. Ohjausjärjestelmien sekä niiden vaatiman datan ja laskentatehon on pakko olla paikan päällä. Jokainen varmasti ymmärtää, ettei satamien tai lentokenttien liikenne voi pysähtyä tietoverkon ongelmien vuoksi”, sanoo Rittalin IT-ratkaisupäällikkö Tomi Sandell (kuvassa).

Tallennettava datamäärä kasvaa kiihtyvää tahtia tekniikan kehityksen myötä. Muun muassa kulunvalvonnassa käytettävä kasvojentunnistus edellyttää huomattavasti suurempien datamäärien käsittelemistä kuin vanhanaikaisemmat kulunvalvontaratkaisut.

Myös paljon puhuttu esineiden internet, joka on teollisuudessa jo arkipäivää, turvottaa datamäärää tuntuvasti.

”Nykyiset datamäärät ovat niin poskettomia, ettei niiden hyödyntäminen internetin yli reaaliajassa ole mahdollista. Se voisi tulevaisuudessa olla jopa hengenvaarallista, kun robotit alkavat tehdä leikkausoperaatioita – ei ole vaihtoehtoa, jossa leikkaus keskeytyy, kun robotin ja datakeskuksen välinen yhteys takkuilee”, Sandell sanoo.

Reunalaskenta Edge ei korvaa pilveä, mutta on sen täydentäjä, uskoo Rittalin Sandell. Hänen mukaansa useimmille teollisuusyrityksille paras toteutus on hybridimalli, jossa hyödynnetään sekä pilveä että edgeä.

Sandellin työnantaja Rittal on kehittänyt edge-datakeskusratkaisuja, jotka perustuvat siirrettäviin kontteihin, jotka sisältävät jäähdytyskomponentit, tulipalolta suojaavaa tekniikkaa sekä varavirtalähteen.  Konttien tietoturvalliset ovet estävät myös luvattomat vieraat ja laajat monitorointiominaisuudet varmistavat laitteen toiminnan.

Edge-datakeskuksille on lukuisia käyttömahdollisuuksia.  ”Konttiin sijoitettu datakeskus voi esimerkiksi pyörittää tehtaan ohjausjärjestelmää jo siinä vaiheessa, kun tehtaan rakentaminen on vielä kesken”, ideoi Sandell.

Rittal on kehittänyt omia Edge-ratkaisuaan yhteistyössä kumppaneidensa kanssa, joihin lukeutuvat muun muassa ABB, HPE, IBM ja saksalainen pilvipalvelujen kehittäjä Innovo Cloud.