Teknologiateollisuuden tilaukset tipahtivat – elektroniikka nousee

Suomalaisen teknologiateollisuuden yrityksistä lähes kaksi kolmasosaa alan teollisuusyrityksistä kertoo uusien tilausten vähentyneen, selviää alan teollisuusjärjestön tänään julkistetusta talouskatsauksesta. Myös tarjouspyyntöjen määrä on pudonnut voimakkaasti. Kokonaisuudesta eroaa kuitenkin elektroniikka- ja sähkötekninen teollisuus, jonka tilausmäärät kasvavat edelleen.

Maailmantalouden epävarmuus ja kysynnän heikkeneminen alkavat näkyä yhä selvemmin suomalaisessa teknologiateollisuudessa. Teollisuusyritykset ovat saaneet loppukesän ja alkusyksyn aikana vähemmän tilauksia kuin edellisellä kvartaalilla.Erot yritysten välillä ovat kuitenkin isoja. Lisäksi pitkään heikossa jamassa ollut elektroniikka- ja sähkötekninen teollisuus on edelleen kasvussa.

Lue myös 16.10.2019 ilmestyneen Uusiteknologian lokakuun 2/2019 -lehden trendiraportti. Mukana ei vielä ollut tämän uutisen tilastotietoja. (LINKKI, issuu). Voit lukea koko lehden sähköisenä printtilehden tyylisenä näköislehtenä.

Kokoniasuutena Teknologiateollisuuden tarjouspyyntöjen määrä on kuitenkin pudonnut voimakkaasti. Alan työllisyys on pysynyt jotakuinkin ennallaan aiemmin hankitun vahvan tilauskannan tukemana.

Tiedot perustuvat Teknologiateollisuus ry:n tuoreeseen tilauskanta- ja henkilöstötiedusteluun.

’’Tulokset viestivät suhdannekäänteestä, toimialojen epäyhtenäisestä kehityksestä sekä yritysten välisten erojen kasvusta. Huomionarvoista on, että esimerkiksi teknologiateollisuuden suurimman toimialan, kone- ja metallituoteteollisuuden, vientitilausten arvo on supistunut kolme kvartaalia peräkkäin, sanoo Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Teknologiateollisuuden uusien tilausten arvo kokonaisuudessaan kasvoi kuitenkin yhä kahdeksan prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta kasvu selittyy pienellä määrällä suurehkoja tilauksia. Ilman näitä yksittäisiä onnistumisia tilausten arvo olisi laskenut selvästi ja myös tilauskanta olisi kääntynyt laskuun.

Hidastuvasta markkinasta kertoo myös tarjouspyyntöjen jyrkkä supistuminen. Tarjouspyyntöjä mittaava saldoluku on ollut tämänhetkistä lukemaa (-17) heikompi vain yhden kerran kymmenen viime vuoden aikana, eurokriisin vuosina yhden kvartaalin ajan. Tarjouspyyntöjen perusteella voidaankin arvioida, että tilausten kehitys on loppuvuonna ja talvella heikompaa kuin viime aikoina.

’’Käänne on ollut nähtävissä, sillä maailmantalouden epävarmuus ei ole helpottanut, tärkeiden vientimaiden talous on notkahtanut ja taantuman todennäköisyys kasvaa myös Suomessa. Tulokset eivät puhu yhtäkkisestä romahduksesta, mutta käänne näyttäisi tapahtuneen ja suunta on huolestuttavasti alaspäin. Hälytyskellot soivat’’, Rautaporras sanoo.

Kasvuvuosien jälkeen alan tilauskanta on kuitenkin hyvällä tasolla. Se pysyi heinä–syyskuussa suurin piirtein ennallaan muutamien suurempien tilausten ansiosta ja on kymmenen prosenttia vahvempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Merkille pantavaa kuitenkin on, että kuuden viime vuoden aikana tapahtuneesta tilauskannan kasvusta noin 60 prosenttia koostuu laivatilauksista.

Elektroniikka- ja sähkötekninen teollisuus kasvaa edelleen

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä uusien tilausten että tilauskannan arvo kasvoivat talouskatsauksen mukaan edelleen kuluvan vuoden heinä–syyskuussa. Tilaukset ovat olleet lisäksi kasvusuunnassa jo lähes kolmen vuoden ajan.   Tämän vuoden tammi–heinäkuussa kasvua oli 14 prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 2018 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 15,6 miljardia euroa.

Silti myös elektroniikka- ja sähköteollisuudessa yrityskohtaiset erot ovat kuitenkin kasvaneet eli toisilla menee paremmin kuin toisilla.

Tilauskantatiedustelussa elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset kertoivat saaneensa Suomessa uusia tilauksia heinä–syyskuussa euroina 19 prosenttia  enemmän kuin huhti–kesäkuussa ja 36 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.

Elektroniikka- ja säähköteknisen teollisuuden tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 15 prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa ja 27 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 syyskuussa.

Ja viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikkaja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon Suomessa arvioidaan olevan loppuvuonna suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstömäärä Suomessa oli syyskuun lopussa vajaat kolme prosenttia suurempi kuin viime vuonna keskimäärin. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa 39 000 eli noin 1 100 enemmän kuin viime vuonna.

Sen sijaan vaikka kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten saamien uusien tilausten arvo nousi heinä–syyskuussa viisi prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna niin viennissä  tulee pudotusta.

Katsauksen mukaan vaikka kone- ja metalliteollisuuden yhteenlaskettu uusien tilausten arvo oli edelleen kasvussa, näkyy suhdannetilanteen heikkeneminen kuitenkin erityisesti vientitilausten määrän selvänä laskuna. Myös muilla alueilla kuten metallien valmistuksessa, suunnittelussa ja konsultoinnissa sekä IT-palvelutoiminnoissa uudet tilaukset putosivat heinä–syyskuussa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Lisää: Teknologiateollisuuden talouskatsaus 23.10.2019, Raportti  4/2019 (LINKKI, pdf) 

Kuvituskuva: Nokia