Parempaa näkyvyyttä ohjelmistokehitykseen

Eficoden uusi DevOps-analytiikkaratkaisu Eficode ROOT Insights antaa ohjelmistoyritysten johdolle ja tiimeille paremman näkyvyyden kehitykseen.  Tarjolle tulee mittausnäkymät, joiden tiedot ovat koottu ohjelmisto- ja DevOps-työkalujen tuottamasta datasta.

Eficoden ROOT Insights antaa yrityksille aiempaa paremman keinon seurata toiminnallisuuksien kehitystä koko ohjelmistotuotannon läpi.  Ratkaisu kerää ja visualisoi näiden työkalujen dataa. Se tarjoaa  johdolle näkyvyyden yrityksen ohjelmistoprosessiin, ilman, että tiimit joutuisivat käyttämään aikaa raportointiin.

Johtajat ja tiimit voivat arvioida uuden analysointityökalun avulla koko ajan myös operatiivisia riskejä, seurata meneillään olevaa työtä ja nähdä DevOps-transformaatioiden etenevän työkalujen käytön näkökulmasta: noudattavatko tiimit parhaita käytäntöjä?

Eficoden ROOT Insights on osa Eficoden ROOT DevOps Platform -palvelua, joka paketoi  ohjelmisto- ja DevOps-työkalut, kuten Atlassianin tuotteet ja avoimen lähdekoodin järjestelmät Jenkinsin ja Kuberneteksen, yhdeksi kokonaisuudeksi. ROOT Insights kerää ja visualisoi näiden työkalujen dataa. Se voidaan liittää myös olemassa olevaan työkaluketjuun erillisenä analytiikkaratkaisuna.

ROOT Insightsin luvataan vähentävän vähentävän ohjelmistotuotannon hukka-aikoja tietoturvauhkia, tiedon menetyksiä  ja jopa henkilöstön vaihtuvuudesta syntyviä riskejä.  Se auttaa myös rakentamaan dataohjautuvaa, luottamukseen perustuvaa kulttuuria, joka on yleisemminkin DevOps-toteutusten, ketteryyden ja innovaatioiden kulmakivi.

Lisää: Efficode (LINKKI) ja ROOT Insights -tuotetiedot (LINKKI)

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2019/