Tulevaisuuden älykaupunki tuottaa valtavat määrät dataa – miten hoidetaan?

Suomessakin kehiteltävä älykäs kaupunki -konsepti tarkoittaa palveluiden tarjoamista ja hoitamista asukkaille entistä paremmin uusimman  tieto- ja viestintäteknologian avulla. Datan reaaliaikainen käyttö asettaa kuitenkin myös kovia vaatimuksia sekä tietoverkolle että älylaitteille, joten ilman lisäpanostuksia ei tulla selviämään.

Älykaupunkikonseptin tavoitteena on parantaa kaupunkien toimivuutta ja ekotehokkuutta. Sen lisäksi, että älykkäiden kaupunkien pitää pysyä toimimaan kaikissa olosuhteissa sekä kyetä tallentamaan ja jakamaan dataa reaaliaikaisesti. Tämä asettaa tietoverkoille omat vaatimuksensa. Datakeskusten sähkösyötön varmistaminen on myös tärkeää.

Kun älykäs kaupunki kerää suuren koko ajan suuren määrän tietoa, jota halutaan hyödyntää älykkään kaupunki-infran hyväksi, edellyttää se myös uudenlaisia toimintamalleja tietoliikenneoperaattoreilta.

”Jos rakennetaan esimerkiksi ulkotiloihin reaaliaikaiseen käyttötarkoitukseen tietoa keräävä pömpeli, se pitää suunnitella ja rakentaa alusta alkaen tietoliikenneyhteydet huomioiden. Jos dataa syntyy todella paljon ja se tallennetaan verkon yli konesaliin, josta sitä on tarkoitus hyödyntää reaaliajassa, on edessä suuria haasteita”, sanoo alan tekniikkaa myyvän Rittalin kumppanuuspäällikkö Vesa Tarvainen.

Älykkään kaupungin keräämää datamassaa voidaan tarvittaessa prosessoida pilven sijaan myös paikallisesti.

”Suurten datamäärien reaaliaikainen hyödyntäminen vaatisi verkolta todella paljon muskeleita. Vaihtoehtoisesti laskentateho pitää viedä paikan päälle – kyse on paljon puhutuista edge-ratkaisuista”, Rittalin Tarvainen toteaa.

Kehitys voi luoda kuitenkin alalle myös kokonaan uusia bisnesmahdollisuuksia. Jo asemansa vakiinnuttaneet perinteiset toimijat eivät välttämättä ole niitä, jotka tulevaisuudessa tuottavat älykkäitä palveluja tai niiden toteuttamisen mahdollistavia tietoliikenneratkaisuja kaupunkeihin.

”Tämä liittyy läheisesti paljon otsikoissa olleen 5G:n rakentamiseen. On mielenkiintoista nähdä, miten pelikenttä muuttuu. Saattaa syntyä esimerkiksi mikro-operaattoreita, jotka operoivat hyvinkin paikallisesti. Nykyiset toimijat eivät välttämättä pysty tai halua olla näiden palvelujen tarjoajia”, Rittalin Tarvainen sanoo.

Olosuhteiden hallinta on myös keskeinen tekijä rakennettaessa älykästä kaupunkia, sillä reaaliaikainen äly täytyy viedä sinne, missä ihmiset liikkuvat – toisin sanoen usein ulkoilmaan ja säiden armoille.

Esimerkiksi niinkin yksinkertaiselta kuulostava ratkaisu kuin kameravalvonta sisältää ulko-olosuhteissa monenlaisia vaatimuksia: kameran pitää sopia maisemaan, se ei saa houkutella ilkivaltaan ja laitteen tulee toimia niin syyssateella kuin talven pakkasilla.

Kuvituskuva: Rittal