Tulevaisuuden liikkumispalvelut vaativat helppoja älytekniikoita

Uudet liikkumispalvelut tulisi suunnitella suoraan kaikille sopiviksi, painotetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uusissa liikennepalveluiden selvityksissä. Niissä tarkasteltiin erityisesti liikunta- ja toimintarajoitteisten näkökulmasta liikenteen automaatiota, älykkäitä liikkumisympäristöjä ja IoT-ratkaisuja.

Uusien tutkimusten mukaan liikenteen digitalisaatiokehityksessä on potentiaalia parantaa liikuntarajoitteisten ihmisten liikkumismahdollisuuksia, mutta samalla pitää varmistaa, että esteetön ja saavutettava toiminta onnistuu saumattomasti. Esimerkiksi matkaketjun esteettömyys tulee taata kokonaisuudessaan, jotta koko matka onnistuisi.

Traficomin uusissa tutkimuksissa tarkastellaan liikenteen digitalisaatiokehityksen tuomia mahdollisuuksia liikuntarajoitteisten käyttäjien liikkumiseen niin automaattisten ajoneuvojen ja liikennepalveluiden kuin esineiden internetin (IoT) ja muiden älykkäiden liikkumisympäristöjen näkökulmista.

Esineiden internet ja älykkäät ympäristöt esteettömien liikkumispalveluiden mahdollistajana -tutkimuksessa kartoitettiin, mitä sellaisia esteettömyysratkaisuja IoT:n avulla voidaan luoda, jotka tukisivat liikunta- ja toimintarajoitteisten käyttäjien omaehtoista liikkumista joukkoliikenteessä. Työssä kehitetty malli ohjaa vaatimusmäärittelijöitä ja suunnittelijoita huomioimaan ja analysoimaan keskeiset elementit, joiden tarkastelua vaaditaan esteettömiä palveluita suunniteltaessa.

Esiselvitys tieliikenteen automaattisten ajoneuvojen ja liikennepalvelujen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta -raportissa painotetaan, että esteettömän matkaketjun perusedellytys on se, että itse ajoneuvo on suunniteltu esteettömäksi ja kaikille helppokäyttöiseksi. Toinen fyysisen esteettömyyden perustekijä on esteetön liikkumisympäristö matkan alku- ja loppupäässä sekä mahdollisissa vaihtopaikoissa.

”On pidettävä huolta siitä, ettei matkaketjuun tai palveluun jää aukkoa, joka itsessään estäisi sen käytön niiltä asiakkailta, joilla on liikuntarajoitteita. Esimerkiksi automaattiajoneuvoja hyödyntävissä palveluissa mahdollista apua tarjoavan kuljettajan puute pitää ratkaista muilla keinoin, jotta kaikki matkustajat pystyvät hyödyntämään näitä liikennepalveluja tarkoitetulla tavalla”, sanoo tutkimuksia koordinoinut johtava asiantuntija Eetu Pilli-Sihvola.

Lisää: Esineiden internet ja älykkäät ympäristöt esteettömien liikkumispalveluiden mahdollistajana, VTT (LINKKI, pdf) ja  Esiselvitys tieliikenteen automaattisten ajoneuvojen ja liikennepalvelujen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, Linea Konsultit, Avaava ja Avaava Digital (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Gasha-robottibussi (robottibussiuutisia, LINKKI)