Uutta tietoa pilvipalveluiden tietoturvasta

Suomalainen tietoturvayhtiö Nixu on ollut mukana kehittämässä Euroopan laajuista pilvipalveluiden kyberturvallisuutta. Vuoden lopulla päättyneessä European Security Certification Framework -projektissa syntyi myös hyödyllisiä tietopaketteja ja koulutusvideoita. Tässä linkki verkkoaineistoihin.

Euroopan laajuisen EU-SEC-hankkeen päätavoitteena oli parantaa luottamusta pilvipalveluihin luomalla puitteet olemassa olevien sertifiointi- ja varmistusmenetelmien käyttämiseksi rinnakkain.

Hankkeessa kehitetty viitekehysarkkitehtuuri auttaa auditoijia, pilvipalveluiden tuottajia, lainsäätäjiä, standardin omistajia ja pilvipalveluiden käyttäjiä.

”Osallistuminen tähän EU:n laajuiseen projektiin on ollut meille hyvin tärkeää, sillä haluamme olla mukana vaikuttamassa pilvipalveluiden turvallisuuden kehitykseen’’, sanoo Niki Klaus, Nixun sertifiointipalveluiden liiketoimintayksikön johtaja.

Jatkuvaan auditointiin perustuva sertifiointi antaa Nixun Niki Klausin mukaan myös välitöntä lisäarvoa asiakkaillemme, koska se on paljon tehokkaampi ja joustavampi tapa suorittaa tarkastuksia verrattuna perinteisiin kerran vuodessa tehtäviin tarkastuksiin.

EU-SEC-hankkeen projektikumppanit ovat tehneet lisäksi aineistoja, joiden avulla hankkeen tulokset ovat pilvipalvelusidosryhmien käytettävissä. Tällaisia ovat muun muassa raportit, videot ja koulutuspaketit.

’’Olen varma, että tuloksista on paljon hyötyä eurooppalaisille pilvialan sidosryhmille”, sanoo EU-SEC-hankkeen koordinaattori Jürgen Grossman.

EU-SEC-hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin tutkimuksen ja teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa varten perustetusta Horizon-viitekehysohjelmasta.

Lisää: Hankkeen verkkosivusto ja pdf- ja videomateriaalit (LINKKI)

Kuva: EU-SEC:n The Multiparty Recognition Framework -raportin kansi.

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta