Lisää tutkimusrahaa uutuusteknologioihin

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Jane ja Aatos Erkon säätiö rahoittavat yli kolmella miljoonalla eurolla kuutta tutkimushanketta, joissa haetaan ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja energiamurrokseen aurinkokennoista uusiin mittaustekniikoihin.

Säätiöt myönsivät rahoitusta Tulevaisuuden tekijät -ohjelmassa, jonka tarkoitus on tukea kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta. Esimerkiksi nyt Aalto-yliopiston tutkija Syed Ghufran Hashmi työryhmineen sai säätiöiltä 600 000 euron rahoituksen. Hashmin työryhmä kehittää aurinkokennomateriaalia, joka helpottaa aurinkoenergian talteenottoa.

Nykyisten aurinkokennojen valmistaminen on edelleen kallista, koska ne sisältävät erittäin puhdasta piitä. Erittäin puhtaan piin käsittely vaatii erityiset puhdastilat, mikä nostaa aurikopaneelien valmistamisen kustannuksia. Hashmin ryhmä testaa aurinkokennoissaan uutta materiaaliyhdistelmää, hiilipohjaista perovskiittia, jonka valmistaminen on piitä edullisempaa ja vaivattomampaa.

Uusi materiaali mahdollistaisi räätälöityjen aurinkopaneelien valmistamisen. Paneelit voidaan esimerkiksi integroida suoraan rakennusmateriaaleihin, kuten ikkunoihin ja muihin rakennelaseihin.

Härkäpavun kuorista ja akuista apua energian varastointiin

Uusiutuvaa energiaa on varastoitava myös niitä kuukausia varten, jolloin aurinko ei paista eikä tuuli puhalla. Säätiöt myönsivät rahoitusta kahdelle uusia energianvarastointitapoja kehittävälle Aalto-yliopiston tutkimusryhmälle.

Tutkija Ari Seppälän tutkimusryhmä kehittää materiaaleja lämpöenergian pitkäaikaiseen varastoimiseen. Seppälä ryhmineen testaa, voisiko esimerkiksi viljan akanoista tai härkäpavun kuorista valmistettu materiaali olla myrkytön ja edullinen ratkaisu lämmön varastointiin. Ryhmä sai säätiöiltä 500 000 euron rahoituksen.

Tutkija Pekka Peljon ryhmä kehittää tapaa löytää uusia materiaaleja nykyistä edullisempiin ja kestävämpiin sähkövarastoihin. Tutkimushankkeen tavoite on löytää uudenlaiseen virtausakkuun helposti saatavia, turvallisia materiaaleja. Säätiöt rahoittivat hanketta 500 000 eurolla.

Päästöttömiä hiilituotteita ja helposti siirreltävää magneettikuvausteknologiaa

Professori Tuomas Koirasen ryhmä Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta kokeilee uutta teknologiaa, joka muuttaa ilmakehän hiilidioksidin päästöttömästi hyödyllisiksi tuotteiksi.

Hiilituotteita, kuten grafeenia, hiilinanoputkia ja hiilimustaa, käytetään teollisuudessa ja esimerkiksi jäteveden puhdistuksessa. Päästöttömällä energialla valmistettavat hiilituotteet ovat arvokkaita, ja niillä on kasvavat maailmanmarkkinat. Ne toimivat myös hiilinieluina. Hanke sai Tulevaisuuden tekijät -ohjelmassa 450 000 euron rahoituksen.

Apulaisprofessori Ilkka Laakso Aalto-yliopistosta työryhmineen tutkii ja rakentaa helposti siirreltävää magneettikuvausteknologiaa. Uutta teknologiaa voisi käyttää laajemmin sairaalaympäristön ulkopuolella. Säätiöt myönsivät hankkeelle 750 000 euroa.

Professori Jouni Mattilan ryhmä Tampereen yliopistosta kehittää teknologiaa, jolla robotteja voidaan helposti opettaa raskaiden kuormien liikuttamiseen muuttuvissa työympäristöissä. Ratkaisussa hyödynnetään nopeaa 5G-verkkoa ja etäläsnäoloa. Hankkeelle myönnettiin 400 000 euroa.