Droneja voidaan ohjata matkapuhelinverkon kautta

Ammattikorkeakoulu Centrian Ylivieskan kampuksella on testattu drone-koptereiden lennättämistä 4G- ja 5G-matkapuhelinverkkojen kautta. Tulevaisuudessa drone-koptereita voidaan ohjata myös matkapuhelinverkkoja hyödyntäen. Tänä päivänä se on vielä kiellettyä, mutta määräysten uskotaan muuttuvan lähitulevaisuudessa.

Centria-ammattikorkeakoulu on hyödyntänyt droneja 4G- ja 5G-matkanpuhelinverkkojen tutkimustyössä jo useamman vuoden ajan. Niiden avulla on kehitetty muun muassa uudentyyppisiä mittausmenetelmiä matkapuhelinverkon testaukseen sekä häiriöiden paikantamiseen.

4G- ja 5G-tekniikkaa on hyödynnetty Centrian drone-laboratoriossa myös pienkoptereiden kontrollointiin, jotta niitä voidaan ohjata suoraan matkapuhelinverkon kautta.  Uudenlainen ratkaisu mahdollistaa drone-ohjauksen ilman näköyhteyttä mistä tahansa matkapuhelinverkosta.

Pitkien lennätysetäisyyksien niin sanottu BVLOS (Beyond Visual Line- of- Sight) –tekniikka tulee helpottamaan tulevaisuudessa esimerkiksi logistiikan, valvontalentojen, etämonitoroinnin sekä tarkastus- ja huoltolentojen suorittamista. Dronen avulla voidaan saada kohteesta myös reaaliaikaista videokuvaa.

“Ohjaus matkapuhelinverkon kautta toimi yhtä nopeasti kuin normaalisti käytetty radioyhteys”, Centrian drone-kehittäjä Pentti Eteläaho kertoo. Hän on ollut mukana kehittämässä uudenlaisia matkapuhelinverkon mittausmenetelmiä dronien avulla.  Kuva: Marika Hautala /Centria amk.

Drone-koptereiden lennättäminen 5G-verkkoa hyödyntäen tulee yleistymään tulevaisuudessa, vaikka vielä lainsäädäntö kieltääkin toiminnan. Siksi Centria onkin tutkinut toimintaa langattomassa testiverkossaan yhteistyössä lupaviranomainen Traficomin sekä teleoperaattorin kanssa.

Ammattikorkeakoulu Centrian Drone-laboratorio ja omat matkapuhelinverkon tukiasemat sijaitsevat Ylivieskassa. Verkko on osa koko Suomen laajuista testiverkkoekosysteemiä.

Centria on etsinyt ratkaisuja tähän mennessä jo maatalouteen, porotalouteen sekä rakennusten lämpövuotoihin liittyen. Drone-tekniikkaa hyödynnetään myös useissa eri tutkimushankkeissa, joita ovat muun muassa 5GFORCE, Arctic Airborne 3D, PRIORITY sekä AFarCloud.

Drone-laboratorio kehittää drone-teknologioita myös pitkiin lentoaikoihin, lentomatkoihin sekä autonomisiin lentoihin liittyen.

Lisäksi Centria järjestää drone-lennättämisen perusteet –kurssia, jossa opitaan alkeet dronen turvalliselle näköyhteyteen perustuvalle lennättämiselle.  Koulutuksen taustalla on, että alueen lainsäädäntö muuttuu ensi heinäkuusta alkaen ja jokaiselta drone-lennättäjältä vaaditaan ilmailuun liittyvän verkkokurssin ja tentin suorittamista.

Lisää: Centrian Drone-hankelinkit (LINKKI1), (LINKKI2) ja (LINKKI3)  sekä Uusiteknologia.fi:n aiemmat drone-aiheiset (aiemmin kopteri, nelikopteri) uutiset (LINKKI4 , LINKKI5 ja LINKKI6).

Aloituskuva: Anttoni Porri / Centria amk