Sitra: Ilmaisen netin ilmainen lounas?

Nettiä käyttävien tiedoilla käydään verkossa joka sekunti kauppaa satojen toimijoiden voimin. Syntyvät käyttötiedot ovat eräänlaista maksua ilmaisesta internetistä. Tietojenkeruun laajuutta on kuitenkin verkkokäyttäjän lähes mahdotonta hahmottaa, selviää Sitran uudesta selvityksestä.

Digitaalisissa verkkopalveluissa yksilöiden toiminnasta syntyy dataa, joka on arvokasta omaisuutta ja kauppatavaraa. Sen hallinta on pääasiassa globaalien teknologia- ja datayritysten käsissä. Yksilödatan avulla luotuja käyttäjäprofiileja hyödynnetään muun muassa mainonnan kohdentamisessa.

Sitran toteuttamassa digijälkiselvityksessä seurattiin kuuden testihenkilön avulla yksilödatan kulkua digitaalisissa palveluissa sekä selvitettiin yksilön mahdollisuutta ymmärtää datatalouden toimintaympäristöä.

Kartoitus vahvistaa käsitystä, että yksilödatalla käytävän kaupankäynnin verkosto on monimutkainen erilaisten toimijoiden kokonaisuus, joka toimii kuluttajan kannalta piilossa ja omilla pelisäännöillään.

Yksilödatan jakamisen käytännöt on kuvattu pitkissä ja vaikeaselkoisissa, yrityslähtöisissä käyttöehdoissa. Niiden hyväksyminen mahdollistaa usein kuluttajadatan jakamisen kolmansille osapuolille.

Kartoituksesta ilmeni, että Euroopan yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) läpivalaisee yksilön datan kulkua digitaalisissa palveluissa vain rajoitetusti. Toimintaympäristö on kuitenkin monikerroksinen ja vaikeasti hahmotettavissa.

Sitran Digijälkiselvitys aloitettiin marraskuussa 2019. Tulosten analysointi jatkuu vielä tammi-helmikuussa 2020. Ensimmäiset tulokset julkistettiin tammikuun 2020 lopussa Sitran Missä mun data? – Kansalaisen digijälki -tilaisuuden yhteydessä.

Selvitys on toteutettu osana Sitran IHAN-projektia. Siinä rakennetaan perustuksia reilulle datataloudelle, joka palauttaa luottamuksen digitaalisiin palveluihin.

Lisää: Sitran digijälkiraportti julkaistaan keväällä, ennakkotietoja selvityksestä Sitran artikkelista (LINKKI).