Suomielektroniikka ja telakat nousussa

Maailmantalouden vaimea kysyntä varjostaa elektroniikkaa ja telakkateollisuutta lukuunottamatta jo suomalaista teknologiateollisuutta, kertoo alan teollisuusliiton selvitys. Telakoiden ennätyksellinen tilauskanta peitti vuoden lopulla alleen myös monien muiden alueiden heikentyneen kysynnän. Suunnittelu- ja konsultointi sekä tietotekniikka ovat edelleen nousussa ja palkkaavat lisää väkeä.

Teknologiateollisuuden tuoreessa tilauskanta- ja henkilöstötiedustelussa alan suomalaiset yritykset kertoivat saaneensa uusia tilauksia loka­–joulukuussa euromääräisesti 15 prosenttia enemmän kuin edellisellä kvartaalilla ja 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan.

Tilausten kasvu viime vuoden lopulla selittyy kuitenkin lähes kokonaan telakkateollisuuden saamilla arvoltaan erittäin suurilla tilauksilla. Samaan aikaan yritysten ja toimialojen väliset erot ovat jatkaneet kasvua, ja kehitys lienee samanlaista lopputalven ajan.

Telakoiden lisäksi suomalainen elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia) liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2019 ennakkotietojen perusteella peräti 15 prosenttia verrattuna vuoteen 2018.  Vuonna 2019 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 18,0 miljardia euroa.

Elektroniikka ja sähkötekninen teollisuus nousee

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä uusien tilausten että tilauskannan arvo kasvoivat uusimman kyselyn mukaan edelleen loka–joulukuussa. Tilaukset ovat olleet nyt kasvusuunnassa jo kolmen vuoden ajan. Tosin myös elektroniikka- ja sähköteollisuudessa yrityskohtaiset erot ovat jatkaneet kasvuaan.

 

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka–joulukuussa euroina yhdeksän prosenttia enemmän kuin heinä–syyskuussa ja 34 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2018.

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kuusi prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa ja 28 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 joulukuussa.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon Suomessa arvioidaan olevan alkuvuonna suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Alan henkilöstö kasvoi Suomessa keskimäärin kaksi prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Elektroniikassa ja sähköteknisessä teollisuudessa oli henkilöstöä 38 700 eli noin 800 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Telakkateollisuus toi nostetta

Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan noin kolme prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Vuonna 2019 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 32,8 miljardia euroa.

Edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna koneteollisuuden saatujen uusien tilausten arvo kasvoi edelleen seitsemän prosenttia. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana havaittu kasvu uusien tilausten arvossa selittyy lähes yksinomaan telakkateollisuuden arvoltaan hyvin suurilla tilauksilla.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna hieman suurempi tai samansuuruinen kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna keskimäärin kaksi prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli noin 134 200 eli 2 900 enemmän kuin vuotta aiemmin

Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmit) liikevaihto Suomessa laski ennakkotietojen mukaan noin 5 prosenttia vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018. Vuonna 2019 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 10,6 miljardia euroa.

Suunnittelu ja IT kasvattivat väkeään

Kuvituskuva: Logitech

Teollisuuden suunnttelun ja konsultoinnin tilauskanta pysyi aiemmalla tasolla ja liikevaihto kasvoi vuonna 2019 ennakkotietojen mukaan viisi prosenttia verrattuna vuoteen 2018.

Sitäkin enemmän kasvoi Suomessa toimivien tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto. Ennakkotietojen mukaan 11 prosenttia verrattuna vuoteen 2018 ja liikevaihtoa kertyi viime vuonna 15,0 miljardia euroa.

Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna keskimäärin viisi prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 74 100 eli 3 400 enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisää: Teknologiateollisuuden talousnäkymät-raportti 1/2020 (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Nokia