Hämeessä pilotoidaan 5G-verkon hyötyjä

Hämeen ammattikorkeakoulu on aloittanut 5G -teknologian hyödyntämiseen liittyvän tutkimus- ja kehitystyön. Mukana ovat myös uusien 5G-teknologioiden, kuten esineiden internetin ja keinoälyn hyödyntäminen.  Pilottialueena on Asemanrannan asuinalue Hämeenlinnassa.

Riittävän valokuituinfran saaminen on projektille tärkeää, sillä se luo perustan 5G-teknologian hyödyntämiselle koko alueella.  Uuden ja 5G -teknologian hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia myös energia- ja materiaalitehokkuuden kehittämiseksi. 5G on keskeinen osa uusien teknologioiden kuten IoT:n, big datan ja keinoälyn hyödyntämisessä.

”Tarkoituksena on selvittää 5G:n mahdollisuuksia ja rajoitteita kaupunkirakenteen sekä toimintojen ja palveluiden näkökulmista”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Heikki Ruohomaa Hämeen ammattikokeakoulun Smart -tutkimusyksiköstä.

Hankkeessa uskotaan, että lopputuloksena ymmärrys 5G:n mahdollisuuksista lisääntyy ja syntyy selkeä yhteinen näkemys koulutus-, investointi- ja kehittämistarpeista.

”Tänä vuonna markkinoille tulevat uudet 5G -teknologian toiminnan mahdollistavat päätelaitteet ja sen myötä alkaa kilpailu 5G -mahdollisuuksien hyödyntämiseksi’’. sanoo projektipäällikkö Ruohomaa.

5G START – valmistautuminen 5G Hämeeseen -hanketta rahoittavat Hämeen liitto Euroopan aluekehitysrahaston tuella, Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Hanke kestää toukokuuhun 2022 asti.

Lisää: HAMK:n 5G Start -projekti (LINKKI)