5G-verkkojen avuksi salaava Ethernet-piiri

Langattomien tietoverkkojen vaatimukset kasvavat jatkuvasti ja niiden taustaverkkoihin tarvitaan lisää nopeutta, tarkkaa ajastusta ja tietoturvaa. Sitä tarjoaa Marvellin uusi salaava Ethernet-lähetinpiiri, joita voidaan käyttää myös internetin datakeskusyhteyksiin.

Internetin suuret pilvidatakeskukset ovat siirtyneet runkoyhteyksissä 100GbE, 200GbE- ja 400G-ratkaisuja. Niissä tarvitaan myös vahvaa salausta ja lisäksi 5G-verkkojen runkoverkojen tarkkaa aikasynkronointia.

Yhdysvaltalainen siruvalmistaja Marvell on esitellyt Ethernet-lähetin-vastaanotinpiirin C 88X7121P, joka on kehitetty vastaamaan uusien datakeskuksien ja 5G-rakenteiden vaatimuksia. Piiri on lisäys yrtyksen Alaska C -piiriperheeseen.

Alaska C 88X7121 on kaksikanavainen 400Gb:n nopeuteen saakka toimiva Ethernet-lähetinvastaanotin. Piiri sisältää Marvellin 56G PAM4 SerDes -osuuden, IEEE 802.1AE 256-bittisen MACsec-salauksen ja erittäin tarkan PTP-aikaleiman. Piiri tukee tietoliikennenopeuksia välillä 1-400 gigabittiä sekunnissa.

Marvellin 88X7121P-piiriä on nopeuksilla 400GbE, 100GbE ja 50GbE.  Sähköiset suoritusarvot ylittävät valmistajan mukaan standardin vaatimukset QSFP-DD ja OSFP optisten moduulien rajapinnalla.

Uutuus on elektromekaanisesti ja ohjelmiston osalta yhteensopiva aiemman Marvellin 88X7120 PHY:n kanssa. 88X7121P piiri tukee 256-bittistä MACsec-pohjaista salaus point-to-point-linkkille.

88X7121P toteuttaa salaamisen ja purkamisen itse laitteistopohjaisesti aina 400 Gb:n nopeuteen saakka. Piiri tarjoaa Marvell Prestera CX 8500 400 GbE:n ASIC-kytkinpiirin kanssa datan turvallisen siirtämisen nopeasti ja hyvin pienellä viiveellä.

88X7121P piiri tukee myös 5G-runkoverkkoratkaisuissa tarvittava tarkkaa aikasynkronointia. Piiriin on sisällytetty erittäin tarkka C-luokan PTP-aikaleimatuki. Se on Precision Time Protocol (PTP) on protokolla, jota käytetään kellon tarkkaan synkronointiin tietokoneverkossa jopa reilusti alle mikrosekunnin tarkkuudella.

Lisää: Marvell (LINKKI), Marvell 88X7121P (LINKKI), Prestera 98CX8500 (LINKKI), MACsec (LINKKI), PTP-aika (LINKKI) ja jakelijat (LINKKI)