Bittium myi puolustusvoimille lisää softaradiotyötä

Bittium on saanut Suomen Puolustusvoimilta jatkotilauksen ESSOR-aaltomuodon sovittamisesta Tough SDR -softaradioihin. Aaltomuodon sovittamisella kansallisiin ohjelmistoradioihin mahdollistetaan ESSOR-hankkeen tavoitteiden mukainen radioiden toimivuus yhteiseurooppalaisissa operaatioissa.

Bittiumin jatkotilaus liittyy eurooppalaisen ESSOR-ohjelmistoradiohankkeen (European Secure SOftware-defined Radio) OC1-vaiheen (Operational Capability 1) aaltomuotojen sovittamiseen Puolustusvoimien Tough SDR -radioihin.

ESSOR OC1 -vaihe on jatkoa vuonna 2009 aloitetulle eurooppalaiselle ESSOR-ohjelmistoradiohankeelle. Siinä  kehitetään useiden eri maiden joukkojen yhteisoperaatioihin tarkoitetun ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodon (HDR WF) toimintaa.

Kuva: Bittium Tough SDR -radioiden tuoteperhe koostuu yksittäisten sotilaiden käyttöön tarkoitetusta Tough SDR Handheld -käsiradiosta ja ajoneuvoihin asennettavasta Tough SDR Vehicular -radiosta.

Bittiumin saama uusin tilaus on jatkoa vuonna 2019 saadulle ESSOR-aaltomuodon sovittamista koskevalle tilaukselle, joka siirtyy nyt suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen. Jatkotilaus on arvoltaan noin 1,6 miljoonaa euroa.

Bittiumin valmistamissa Tough SDR -tuotteissa voidaan käyttää ESSOR HDR WF -aaltomuodon lisäksi Bittiumin omaa, TAC WIN Waveform-  ja Narrowband Waveform -aaltomuotoja.

Useiden aaltomuotojen käyttö, jopa yhtäaikaisesti, parantaa ratkaisun käyttöä eri tehtävissä ja tasoilla toimimisen.

Eurooppalaisen ESSOR-hankkeen tavoitteena on kehittää ohjelmistoradioteknologiaa ja siten parantaa yhteistoimintakykyä maiden välisissä operaatioissa.

Hanke aloitettiin Euroopan puolustusviraston alaisuudessa vuonna 2009 ja hanketta ovat rahoittaneet Espanjan, Italian, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Suomen valtiot.

Osallistuvien maiden teollisuutta edustavien osapuolten konsortiota johtaa Alliance for ESSOR -yhteisyritys (a4ESSOR S.A.S), jolle vastuun on antanut OCCAR-organisaatio (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement).

Teollisuutta edustavien osapuolten konsortioon kuuluvat Bittium Suomesta, Indra Espanjasta, Leonardo Italiasta, Radmor Puolasta ja Thales Ranskasta.

Kuvituskuva: Bittium