Seminaari: Valmistavalle teollisuudelle uusia ideoita

Koneita ja tavaroita valmistava teollisuus on edelleen Suomen viennin veturi, mutta kansainvälinen kilpailu vaatii alalta jatkuvaa uudistumista. Business Finland on valmistelemassa uutta Sustainable Manufacturing Finland -ohjelmaa. Uutisessa myös linkki pohjustustapahtuman esityksiin.

Ohjelma kannustaa yrityksiä uudistumaan ja etsimään uusia markkinoita yhteistyössä. Teollisissa ympäristöissä tuotantoa voidaan tehostaa uusimman. digitalisaation avulla ja kehittämällä liiketoimintamalleja ja kansainvälistymisosaamista.

Ohjelman toinen tärkeä tavoite on löytää ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Sustainable Manufacturing -ohjelma voi olla yksi alusta, kun käynnissä olevaan teollisuuden vähähiilisyystiekarttaaa aletaan toteuttaa.

”Jos tällä ohjelmalla pystymme vaikuttamaan valmistavan teollisuuden uudistumiseen ja sitä kautta teollisen tuottavuuden kasvuun, sillä on merkittävä vaikutus maamme talouteen”, korostaa ohjelman päällikkö Toni Mattila Business Finlandista.

Vaikka ohjelma kattaa laajasti koko valmistavan teollisuuden, painopisteitä ovat muun muassa työkoneita valmistava teollisuus, optoelektroniikka-  ja fotoniikkateollisuus sekä teollisuuden digitaalista transformaatiota toteuttavat yritykset ja ekosysteemit.

Teknologiateollisuuden innovaatiot- ja talousalueen johtaja Matti Mannonen pitää Business Finlandin uutta ohjelmaa hyvin tärkeänä.

’’Suomen valmistava teollisuus voi myös jatkossa kasvaa ja menestyä, kun yrityksemme osaavat hyödyntää parhaalla tavalla esimerkiksi robotisaation, automaation, koneoppimisen ja datan hyödyntämisen sekä uusien valmistusmenetelmien, antureiden ja nopean tiedonsiirron mahdollisuudet’’, Mannonen sanoo.

Ohjelmassa tullaan hyödyntämään myös eurooppalaista yhteistyötä EU-puiteohjelmissa. Lisäksi panostetaan ekosysteemejä hyödyttävien ulkomaisten investointien edistämiseen sekä ulkomaisen työvoiman houkutteluun valmistavan teollisuuden yrityksiin.

Business Finland tulee rahoittamaan ohjelmaan osallistuvien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden hankkeita 150 miljoonalla eurolla. Toimet kootaan kansallisen digiohjelman alle ja ne kohdistuvat nouseviin teknologioihin, osaamisen kehittämiseen ja teollisuuden uudistumiseen. Ohjelman kestää vuoteen 2023 asti.

Lisää: Sustainable Manufacturing Finland -lanseeraustilaisuus pidettiin Helsingissä 5.3.2020. Tilaisuuteen osallistui 200 alueen vaikuttajaa yrityksistä, tutkimuslaitoksista ja muista organisaatioista.  Tapahtuman esitysmateriaalit ja video (LINKKI).

Kuva: Tapahtumavideolta