Uusi MIDI 2.0 tulee tutuilla liittimillä musiikkilaitteisiin

Musiikkilaitteiden MIDI-ohjausväylään tulee suurin muutos vuosikymmeniin. MIDI Manufacturers Association (MMA) on päättänyt, että testauksessa jo ollut MIDI 2.0 -standardi on riittävän valmis  otettavaksi käyttöön. Liittimenä on kuvan Rolandin uuden soittimen tapaan USB-C.

Vuosien varrella MIDI-standardiin on tehty joukko laajennuksia vuosien varrella, mutta tekniikan perusperiaatteet ja rajoitukset ovat pysyneet pitkälti samoina. Ensimmäinen MIDI (Musical Instrument Digital Interface) -standardimäärittely 1.0 kirjoitettiin vuonna 1982 ja ensimmäiset sitä käyttävät tuotteet tulivat markkinoille 1983.

Perinteisen 5-nastaisen DIN-liittimen lisäksi MIDI-signaalia siirretään nykyisin yleisesti USB-liitännän kautta ja 3,5 mm plugin kautta. Myös Firewire, Bluetooth ja Ethernet ovat mahdollisia tiedonsiirtotapoja.

MIDI 2.0 on suuri uudistus onkin, että sen avulla saadaan uusia ominaisuuksia sekä ratkaisuja aikaisempiin rajoituksiin erilaisten säätöjen tarkkuuksiin. Uusi standardi tarjoaa joustavan kaksisuuntaisen tiedonsiirron, automaattisen laitteiden ominaisuuksien tunnistamisen, laajennetun tarkkuuden, tiukemman ajoituksen ja taaksepäin yhteensopivuuden.

Kun MIDI 1.0 laitteissa monet viestit ja asetukset tukivat vain 7-bitin tarkkuutta, MIDI 2.0 kasvattaa tuetun tarkkuuden tilanteesta riippuen 16 tai 32 bittiin.

MIDI 2.0 on taaksepäin yhteensopiva. Se perustuu MIDI-CI-mekanismiin, jonka avulla laitteet voivat kysellä ja vahvistavaa toistensa tuen uusille ominaisuuksille ennen niiden mahdollista käyttämistä.

Vain jos laite osaa kertoa tukevansa uusia ominaisuuksia niitä voidaan ottaa käyttöön. Ominaisuuksien kyselyn avulla myös tietokoneessa olevat musiikkiohjelmat voivat tulevaisuudessa saada monipuolisesti tietoa liitetyistä musiikkilaiteista sekä niiden asetuksista helposti käsiteltävässä JSON (JavaScript Object Notation) muodosssa.

Uusi MIDI 2.0 tarvitsee toimiakseen hyvin monessa tapauksessa enemmän tiedonsiirtokaistaa kuin MIDI 1.0. Tästä johtuen MIDI 2.0 toimintoja ei näillä näkymin tulla tukemaan perinteisen 5-napaisen DIN-liittimen kautta, vaan MIDI 2.0 tullaan toteuttamaan ainakin ensi alkuun vain USB-liitännän avulla.

MIDI 2.0 tulee vaatimaan ohjelmistotukea sekä tietokoneen päähän että sitä tukeviin musiikkilaitteisiin. Ennen kuin MIDI 2.0 voidaan tukea laajasti, täytyy standardin olla laajasti saatavilla ja käyttöjärjestelmissä olevat MIDI API-ohjelmistorajapinnat voivat vaatia päivityksiä.

Lisää tietoa uusista USB- ja HDMI2-sekä Midi2-liitännöistä voit lukea Tomi Engdahlin Uusiteknologia 1/2019 -lehden artikkelista. (LINKKI).

MIDI Association on suunnitellut tuovansa MIDI 2.0 standardin laajasti saataville lähikuukausina sekä tarjoavansa myös MIDI 2.0 testaamissa avustavaa MIDI 2.0 Scope ohjelmistoa avoimella lähdekoodilla. Tällä hetkellä ne ovat vain jäsenyritysten saatavilla.

Osittain avoimeen koodin ja C++ kieleen perustuva musiikkiohjelmien kehitysalusta JUCE-kehittäjät olivat aktiivisesti mukana MIDI 2.0 julkaisussa.

JUCE-alustaan pohjautuviin ohjelmistoihin voi olettaa tulevan MIDI 2.0 toiminnallisuutta lähitulevaisuudessa. He pitivät esitelmät MIDI 2.0 standardista ja virtuaali-instrumenttien MIDI2-tuesta jo viime vuoden lopulla.

Kuva: Yksi ensimmäisiä MIDI 2.0 standardia tukevia laitteita on Roland A-88MKII-pianokoskettimisto. Sen MIDI 2.0 – toiminnallisuus on saatavissa USB C -liittimen kautta ja 5-napaiset MIDI-liittimet tukevat vain MIDI 1.0 -standardia.

Lisää: MIDI Association (LINKKI), MIDI 2.0/MIDI-CI-tekniikoita (LINKKI), MIDI2 Scope -artikkeli (LINKKI), JUICE (LINKKI) ja Roland A-88MKII – MIDI2 (LINKKI) sekä Uusiteknologia.fi:n aiempi MIDI2-koskeva uutinen 31.1.2019 (LINKKI) ja artikkeli Uusiteknologia 1/2019 (LINKKI).