Bittium nousi armeijan tilauksilla

Oululaisen teknologiayritys Bittiumin tammi-maaliskuun huimaan liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti militarialueen tuotemyynti, joka koostui taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen järjestelmien ja tuotteiden sekä tietoturvallisten älypuhelimien toimituksista. Kasvua tuli myös sydämen sähköistä toimintaa mittaavien tuotteiden myynnistä.

Bittiumin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa 83,8 prosenttia ja oli 17,3 miljoonaa euroa. Tuotemyynnin rinnala yrityksen tärkeä osuus eli tuotekehityspalveluiden myynti kuitenkin aleni 25 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.  Siihen tosin vaikutti merkittävästi myös panostukset yhtiön omiin tuotekehitysprojekteihin, jotka kiinnittivät osaajia omien tuotteidemme tuotekehitykseen.

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli11,7 miljoonaa euroa  ja palvelupohjaisen liikevaihto 5,6 miljoonaan euroa. Tammi-maaliskuun liikevoitto oli 0,2 euroa plussalla kun vuotta aiemmin se oli 3,5 miljoonaa tappiolla.

Maailmanlaajuinen uusi koronavirus (SARS-CoV-2) -pandemia vaikuttaa globaaliin talouteen heikentäen näkyvyyttä markkinatilanteeseen. Bittiumin liiketoiminnan myyntisyklit ovat luonteeltaan pitkiä eivätkä pandemian vaikutukset ole toistaiseksi vaikuttaneet huomattavasti yhtiön liiketoimintaan. Tulevan tilauskannan rakentaminen on kuitenkin aiempaa haastavampaa.

Lisäksi puolustus- ja viranomaismarkkinoilla tuotteiden ja järjestelmien testaus ja pilotointi ovat tyypillisiä vaiheita ennen suurempien kokonaisuuksien tilauksia. Nämä vaiheet vaativat yleensä fyysistä läsnäoloa, jotta tuotteet ja järjestelmät saadaan mukautettua ja integroitua asiakkaiden omiin järjestelmiin.

Bittiumin mukaan nykyisissä olosuhteissa näitä testausvaiheita ei päästä aloittamaan, mikä voi siirtää joidenkin tilausten toteutumista suunnitellusta aikataulusta. Lisäksi asiakkaiden vastaanottotarkistukset ovat matkustuskieltojen takia vaarassa siirtyä, mikä voi vaikuttaa tuotteiden loppuhyväksyntöihin ja siten tuotetoimitusten siirtymiseen.

Pandemia vaikuttaa myös jonkin verran erilaisten tuotteissa käytettyjen komponenttien saatavuuteen, mikä voi myös vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen. Yhtiössä on rajoitettu myös matkustamista voimakkaasti ja suuri osa henkilöstöstä on siirtynyt etätyömalliin.

Silti tiettyjen erittäin korkeiden tietoturvavaatimusten takia osa työtehtävistä pitää hoitaa Bittiumin tiloissa, joten toimenpiteitä henkilöstön turvallisuuden takaamiseksi myös yhtiön toimipisteissä on vahvistettu.

Bittium arvioi edelleen vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (75,2 miljoonaa euroa) ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa). Vuoden 2020 liikevoiton tasoa rasittavat panostukset kansainväliseen kasvuun sekä poistot tuotekehitysaktivoinneista.

Arkistokuva: Bittium

Päivitetty