Pohjoisen lohia seurataan radiolähettimillä

Pohjoisen Suomen voimalaitokseen rajoittuvalla Taivalkosken ja Isohaaran voimalaitosaltaalla toteutetaan vaelluskalojen telemetriaseurantahanke. Kesän ja alkusyksynä seurataan noin 100 lohen liikkeitä. Käytössä on kaloihin liitettävät radiopaikantimet aiempien telemtriaprojektien tapaan.

Uuden radiotelemetriahankkeen käytännön toteutuksesta vastaavat Voimalohi ja Luonnonvarakeskus. Voimalohi on Kemijoki Oy:n ja Pohjolan Voiman yhteisomisteinen yhtiö, joka hoitaa yhtiöille asetettuja istutusvelvoitteita sekä vapaaehtoisia vaelluskalatoimia.

Hankkeen suunnittelu aloitettiin Voimalohen toimitusjohtaja Aki Mäki-Petäys viime syksynä yhteistyössä Luonnovarakeskus Luken kanssa. Telemetriaseurantaa varten tarvittavat lähettimet ja laitteet tilattiin Kanadasta tämän vuoden alussa.

Luonnonvarakeskus merkitsee Voimalohen pyydystämät lohet radiolähettimin ja toteuttaa kalojen seurannan ja tutkimuksen toteutuksen. Merkityt lohet vapautetaan Isohaaran voimalaitoksen yläpuolella olevaan altaaseen, josta niiden liikkeitä seurataan kohti Taivalkosken voimalaitosta ja Kalasydäntä.

”Tavoitteenamme on merkitä 30 lohta radiolähettimellä, jonka avulla kalojen liikkeet rekisteröityvät, kun ne liikkuvat seurantapisteiden ohi allasalueella ja Taivalkosken voimalaitoksella’’, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Panu Orell. Lisäksi noin 70 lohta merkitään PIT-mikrosirulla, joiden kautta voidaan seurata voimaloiden ohittavan Kalasydämeen asennettavien paikannusantennien avulla.

Lohien merkintä pyritään tekemään veden lämpötilasta riippuen kesä-elokuussa ja dataa kalojen liikkumisesta kerätään niin pitkää, kun Kalasydän on syksyllä käytössä. Kalojen serantaa on tehty radiotelemetrialla jo vuosikymmeniä. Samoja paikannustekniikoita voidaan hyödyntää myös muiden eläimien seurantaan.

Lisää: Isohaaran 6.5.2020 (LINKKI ja Luken (LINKKI) uutinen Lieksan joen telemtriaprojektista (LINKKI)

Aloituskuva: Kaloissa olevien radiolähettimien avulla kerätään tietoa kalojen liikkeistä allasalueella ja kalatiessä. Kuva: Panu Orell/Isohaara Oy.