Datan jakaminen toisi uutta talouskasvua

Euroopan komission datastrategian tavoitteena on luoda Eurooppaan yhtenäiset sisämarkkinat datalle. Nykyistä vapaampi ja reilumpi datan liikkuvuus hyödyttäisi lisäksi yrityksiä, tutkijoita ja julkista sektoria sekä poliittista päätöksentekoa. Toimialojen välinen datan jakaminen lisäisi myös kaupallisia innovaatioita ja talouskasvua Euroopassa, mutta myös  Suomessa.

Suomen itsenäisyyden rahasto Sitra on laatinut EU-strategian pohjalta 35 toimenpiteen edotuspaperin yhteistyössä ranskalaisen A New Governance -aloitteen kanssa.  Siinä halutaan korostaa myös tarvetta huomioida datastrategiassa toimialat ylittävä henkilödata.

Varsinkin nyt on vaikea tehdä enää Sitran IHAN-projektin Laura Haleniuksen mukaan, selkeää eroa teollisen datan ja henkilödatan välillä. Hyvä esimerkki on ajoneuvojen keräämä data, jota tulee käsitellä henkilödatana.

Ihmisten luottamuspula ja osaamisen puute ovat tällä hetkellä merkittävä este yksilödatan jakamiselle. Siksi ns. ”reilun datan merkki” auttaisi kuluttajia tunnistamaan ja valitsemaan luotettavia digitaalisia palveluita.

Jotta data saataisiin tulevaisuudessa laajamittaisesti julkisen ja yksityisen sektorin käyttöön, tulisi Sitran mukaan EU:n tukea esimerkiksi yhteisten standardien ja parhaiden käytäntöjen kehittämistä sekä pilvipalvelujen rakentamista. Tukitoimet tulisi suunnata toimivien datamarkkinoiden infrastruktuurin rakentamiseen.

“Datan laajamittaisempi saatavuus, jakaminen ja eri lähteistä tulevan datan yhdistely uusiksi innovatiivisiksi palveluiksi tarjoaa myös EU:n jäsenvaltioille ja yrityksille työkaluja pandemian hallintaan sekä vastata uuden normaalin asettamiin haasteisiin entistä tehokkaammin”, lisää Sitran IHAN-projektissa mukana oleva Markus Kalliola.

IHAN-ohjelman tavoitteena on luoda yrityksellesi uusi datapohjainen tuote tai palvelu siten, että siitä syntyy lisäarvoa asiakkaille, yritykselle sekä yrityksen kumppaneille.  Datan jakaminen mahdollistaisi yrityksille uusia liiketoimintamalleja ja loisi kuluttajille uusia innovatiivisia palveluja. Sitran toimenpide-ehdotukset on kohdennettu Euroopan komissiolle, EU:n jäsenvaltioille, yrityksille, datan jakamisen projektien parissa työskenteleville sekä tutkijoille:

  • Datan ja henkilödatan toimialarajat ylittävän saatavuuden ja uudelleenkäytön hallintamallin kehittäminen
  • Infrastruktuurin luominen datamarkkinoille
  • Datan uudelleenkäytön tarjoamien mahdollisuuksien vahvistaminen yksilöille ja yrityksille
  • Data-avaruuksien eli sisämarkkinoiden koordinoitu kehittäminen ja henkilödatan sisällyttäminen osaksi data-avaruuksia.

Lisää: Sitran työpaperi: 35 proposals to make the European data strategy work  (LINKKI), Sitran IHAN-ohjelma  (LINKKI) ja siihen kuuluva IHAN-yrityshanke (LINKKI).

Kuva: Laura Toropainen / Sitra

Päivitetty