Auringon voimalla toimivat älypoijut käyttöön

Suomen merenkulkua avittava valtioyhtiö Arctia on tuomassa SO2-päästöjä tarkkailevia Sniffer-älypoijuja Suomen merialueille. Uusia Sniffer-poijuja ovat kehittäneet Arctian Meritaito sekä turkulainen Kine Robot Solutions. Uusien älypoijujen pilotointijakso käynnistyi toukokuun lopulla ja jatkuu vielä loppusyksyyn Turun ja Naantalin saaristossa.

Mittauksiin käytetyn Sniffer-poijun avulla pystytään seuraamaan, kuinka alukset noudattavat Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMOn linjaamia SO2-päästörajoituksia.  Kestävän muovipoijun sisään on sijoitettu etäohjattu päästönmittauslaitteisto. Energialähteinä toimivat aurinkopaneelit ja akusto.

Pilotoitavan mittauspoijun laitteisto analysoi päästöt ilmasta ja yhdistää tiedot alusten AIS-dataan pilvessä sijaitsevan AirNow-päästömittauspalvelun avulla. Poijuun sijoitetut analysointilaitteet auttavat oikean päästölähteen tunnistamisessa ja AirNow:n algoritmit laskevat tietojen perusteella ohittavan aluksen päästöt, jotta tiedetään noudattaako alus IMOn asettamia päästörajoituksia.

Sniffer-poiju on kehittäjien mukaan todellinen läpimurto merialueiden ilmanlaadun tarkkailussa, sillä se on täysin automatisoitu älynuuskija, joka kykenee ilmanlaadun tarkkailuun ympärivuorokautisesti ja aina vuosiksi eteenpäin. Sniffer-poijun tuotekehitys ja pilotointijaksot ovat osa EU-tuettua Intelligent Sea -projektia, jonka puitteissa Artian tytäryhtiö Meritaito  kehittää ja testaa älypoijuratkaisuja yhteistyössä Naantalin ja Tukholman satamien kanssa.

”Sniffer-poijulle on odotettavissa merkittävää myyntipotentiaalia maailmanlaajuisesti. Yhteistyömme Kinen kanssa on ollut hyvin hedelmällistä ja tuotevalikoimamme täydentävät hyvin toisiaan”, kertoo poijujen kansainvälisestä myynnistä vastaava Seppo Virtanen Arctia Oy:stä. Tosin ensimmäiset testit on vielä suoritettava ennen kuin tuote on valmis markkinoille.

Suomen länsirannikolla Sniffer-poiju tulee analysoimaan päivittäin kymmenien ohittavien alusten päästöt. ”Tuotteella on huima kansainvälinen markkina-arvo, sillä useilta valtiolta ja isoilta satamilta puuttuu automatisoidut päästövalvontaratkaisut”, toteaa myös projektissa mukana olleen KINE Robot Solutionin teknologiajohtaja Kimmo Salonen.

Lisää: Arctia (LINKKI), Kine Robot Solution (LINKKI) ja Meritaito-uutinen 9.12.2019 (LINKKI1 & LINKKI2) sekä AirNow (LINKKI).

Kuva: Meritaito / Seppo Virtanen