Aspocomp investoi Oulun piirilevytuotantoon

Piirilevyjä Oulussa valmistava Aspocompille on saanut ELY-keskukselta 1,35 miljoonaa euroa avustusta tehtaan toisen vaiheen viiden miljoonan euron investointiin. Sen avulla tähdätään tuotantokapasiteetin nostoon ja parannetaan tehtaan automaatiota. Investoinnin odotetaan kasvattavan myös tehtaan työntekijämäärää.

Oulun tehtaan toisen vaiheen investointiohjelma kohdistuu tuotantokapasiteetin kasvattamiseen nykytiloissa, joten tehdaspinta-alaa ei lisätä. Panostus sisältää myös tuotannon automaatiota tai läpimenoaikoja parantavia laitteistoja. Projektin kuluessa uusien työpaikkojen määrän odotetaan kasvavan noin kymmenellä.

Kuva: Aspocomp

”Haluamme pysyä kehityksen kärjessä piirilevyjen toiminnallisuuksien kehittyessä. Liiketoimintamme edellytyksenä ovat jatkuvat investoinnit tuotannon kyvykkyyteen ja prosessien kehittämiseen, jotta voimme vastata asiakkaiden kasvaviin teknologisiin tarpeisiin’’, sanoo Aspocompin toimitusjohtaja Mikko Montonen.

Oulun tehtaan uudet investoinnit keskittyvät vuoden 2020 ja 2022 väliselle ajalle, ajoittuen pääosin vuodelle 2021.Koko investointi on kooltaan noin viisi miljoonaa euroa ja sen uskotaan vahvistavan yhtiön asemaa teknologia- ja puolijohdeteollisuusyritysten kumppanina.

Nyt käynnistyvä toinen vaihe on osa vuonna 2017 alkanutta kymmenen miljoonan euron investointiohjelmaa, jonka ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen alkuvuodesta 2020. Sen arvo oli viisi miljoonaa euroa ja kohdistui erityisesti piirilevyjen teknologisen kyvykkyyden parantamiseen.

Uusin investointi rahoitetaan osittain liiketoiminnan rahavirralla sekä osittain vieraalla pääomalla. Yhtiö on sai ELY-keskukselta myönteisen tukipäätöksen 1.6.2020, jonka mukaan yhtiö saa toisen vaiheen investoinnin toteuttamiseen kehittämisavustusta 1,35 milj. euroa. Avustus maksetaan projektin toteutuneiden kustannusten mukaan jälkikäteen.

Kuvituskuva: Aspocomp