Bittiumilta tietoliikenneratkaisuja autonomisiin puolustusjärjestelmiin

Militari- ja muuta erikoiselektroniikkaa kehittävä Bittium lähtee mukaan Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman iMUGS-hankkeeseen (integrated Modular Unmanned Ground System). Siinä kehitetään eurooppalaisille puolustusvoimille autonomisiin järjestelmiin perustuvia uusia ratkaisuja.

Eurooppalaisen EDIDP-puolustushankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen modulaarinen ja skaalautuva arkkitehtuuri erilaisten miehitettyjen ja miehittämättömien järjestelmien yhdistelmälle.

Käyttökohteita ovat eurooppalaisten puolustusvoimien ilma- ja maa-alustat, johtamis- ja tiedonsiirtojärjestelmien laitteet, anturit, erilaiset hyötykuormat ja algoritmit. Hankkeessa kehitetään myös prototyyppi demonstroimaan toteutuksen ominaisuuksia.

”Autonomiset järjestelmät ovat tulevaisuudessa erittäin tärkeä uusi alue niin siviili- kuin taktisissakin sovelluksissa”, kertoo Jari Sankala, Bittiumin Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja.

Oululainen Bittium vastaa iMUGS-hankkeessa osaamisensa mukaisesti tiedonsiirron joustavasta ja verkottuneesta toteuttamisesta, mukaan lukien sekä taktinen tiedonsiirto että tiedonsiirto kaupallisten 4G- ja 5G-matkapuhelinverkkojen yli.

iMUGS-hanke alkaa vuonna 2021 ja sen kesto on noin 30 kuukautta. Hankkeen osallistujamaat ovat Belgia, Espanja, Latvia, Ranska, Saksa, Suomi ja Viro. Hankkeen kokonaisarvo on noin 32 miljoonaa euroa, josta Bittiumin osuus on noin 3,5 miljoonaa euroa, eikä hanke muuta Bittiumin vuotta 2020 koskevaa taloudellista ohjausta.

Euroopan puolustusteollinen kehittämisohjelma (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP) on toinen Euroopan puolustusrahaston valmistelevista esivaiheista, jossa testataan puolustusrahaston suorituskykykokonaisuuteen liittyviä käytänteitä varsinaista ohjelmaa varten.

Kehittämisohjelman budjetti on 500 miljoonaa euroa. Ohjelmaa toimeenpannaan kaksivuotisen työohjelman mukaisesti. Ensimmäiset hankehaut järjestettiin vuonna 2019. Ohelman tavoitteena on edistää EU:n puolustusalan kilpailukykyä ja innovointikapasiteettia tukemalla puolustusmateriaalin kehittämisvaiheen toimia. Sen tavoitteena on myös edistää puolustustutkimuksen tuloksien hyödyntämistä kehittämisessä.

ESDDP-ohjelman edunsaajat ovat EU:hun sijoittuneita yrityksiä, joiden välistä rajat ylittävää yhteistyötä ohjelma pyrkii lisäämään. Myös EU-alueella sijaitsevat kolmansien maiden omistuksessa olevat yritykset voivat osallistua ohjelman alaisiin toimiin, mikäli voidaan taata, ettei tämä uhkaa EU:n tai sen jäsenvaltioiden turvallisuusintressejä.

Kuvituskuva: Bittium