Teollisuuteen uutta IoT-tekniikkaa ja tekoälyä

Valmistavan teollisuuden prosessien ja käyttäjäympäristöjen ankarat olosuhteet voivat hidastaa uuden teollisen internetin (IoT) ja tekoälyn mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Siihen haetaan nyt ratkaisua uudessa kolmivuotisessa eurooppalaisessa Charm-projektisssa. Mukana on 37 toimijaa, joista suomalainen  Valmet projektikoordinaattorina ja Spinverse suunnittelussa ja hallinnoinnissa.

Kymmenien toimijoiden Charm (Challenging environments tolerant Smart systems for IoT and AI) on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -rahastosta ECSEL JU-rahoitusinstrumentin kautta sekä osallistujamaiden julkisilta rahoittajilta ja osallistuvilta jäseniltä. Kokonaisbudjetti on 29 miljoonaa euroa.

Projektikonsortion jäsenet tulevat Alankomaista, Belgiasta, Italiasta, Itävallasta, Latviasta, Puolasta, Saksasta, Suomesta, Sveitsistä ja Tšekin tasavallasta.  Suomalainen Valmet toimii CHARMin projektikoordinaattorina.

”Olemme innolla mukana tässä eurooppalaisessa partneriverkostossa kehittämässä asiakkaillemme lisäarvoa tuovia IoT-sovelluksia”, sanoo tutkimuspäällikkö Heikki Kettunen Valmetilta.

Kesäkuussa 2020 käynnistetyssä CHARM-projektissa kehitetään toiminnallisen luotettavuuden valvontaa, ennakoivaa ylläpitoa, automaatiota, reaaliaikaista tuotannonohjausta ja optimointia sekä virtuaalista prototyyppijärjestelmää ja testataan niiden toimivuutta aidoissa olosuhteissa.

Lisäksi hankkeessa suunnitellaan alusta alkaen elektroniikan komponentit ja järjestelmät sietämään teollisuuden valmistusprosessien aikaisia ankaria olosuhteita: korkeita lämpötiloja, mekaanista rasitusta ja epäpuhtauksia.

IoT-järjestelmiin tulee myös uusia langattoman energiansiirron sovelluksia sekä etäyhteys- ja kyberturvallisuusratkaisuja sekä uudenlaisia teollisia antureita kaasujen, korkeiden lämpötilojen ja paineen mittaukseen sekä tutka- ja optisia järjestelmiä reaaliaikaiseen laadunvarmistukseen ja teollisiin autonomisiin laitteisiin.

Selvitettäviä sovelluskohteita ovat muun muassa kaivosteollisuus (suomalainen Sandvik Mining and Construction), paperiteollisuus (suomalainen Valmet Technologies), aurinkopaneelien valmistus (italialainen Applied Materials Italia), ydinvoimaloiden ylläpito (tšekkiläinen ÚJV Řež) ja teolliset tulostuslaitteet (hollantilainen Canon Production Printing Netherlands).

Kehityshankkeessa on mukana  kaikkiaan 11 pk-yritystä, 14 suuryritystä ja 12 tutkimus- ja teknologiaorganisaatiota. Ne edustavat hankkeessa osaamiseltaan koko IoT-ratkaisujen arvoketjua: komponentti-, laite- ja järjestelmäsimuloinnit, elektroniikan materiaalit, sensorit ja komponentit, laite- ja järjestelmäintegrointi, luotettavuusanalyysit sekä pilvi- ja kyberturvallisuuden palvelut.

Kuva: Shutterstock