Parempia päätöksiä teknologiainvestointien tekemiseen

Teknologiainvestoinnit ovat erittäin tärkeitä menestykselle ja kilpailuedun löytämiselle, mutta ylimitoitetut investoinnit voivat sisältää myös riskin. Vaasan yliopiston Sara Tilabi on kehittänyt tuotantotalouden väitöstutkimuksessaan uuden menetelmän teknologia- ja osaamisinvestointeihin liittyvän päätöksentekoprosessin tueksi.

Sopivan teknologiainvestointien tason löytäminen on yrityksille tärkeintä, arvioidaan Sara Tilabin väitöstutkimuksessa.. On viisasta olla hänen mukaansa varovainen ja välttää ylimitoitettuja investointeja uusiin teknologioihin. Jos tuotelanseerauksia tehdään liian usein, niin niitä varten tehdyt teknologiainvestoinnit eivät välttämättä maksa itseään takaisin.

’’Sekä ulkoiset tekijät, kuten teknologinen edistys, että sisäiset tekijät, yritysten resurssit ja toiminnot vaikuttavat kaikki näin herkkään yhtälöön. Sekä sisäisten että ulkoisten tekijöiden ymmärtäminen ja huomioon ottaminen johtavat parhaisiin valintoihin teknologiainvestoinneissa’’, sanoo Vaasan yliopistossa 30. kesäkuuta väittelevä Sara Tilabi.

Tilabin tuotantotalouden väitöstutkimuksessa tarkastellaan kolmea erityyppistä teknologiaa, jotka perustuvat tuotteen elinkaaren eri vaiheisiin: perus-, ydin- ja keihäänkärkiteknologiaa. Tutkimuksessa sovelletaan Sand Cone -hiekkakakkumallia teknologian kehittämiseen ja investointeihin.

Oikean teknologiavaihtoehdon löytämiseksi investointia varten tutkimuksessa haetaan teknologiaa, joka on aiheuttanut eniten riskiä ja epävarmuutta yrityksen liiketoimintastrategiaan. Investointi tällaiseen teknologiaan ja sen parantamiseen vähentää yrityksen liiketoimintastrategiaan liittyvää riskiä ja edistää samalla yrityksen kilpailuasemaa.

Tutkimuksessa on myös luotu viitekehys, joka arvioi edistyneiden teknologioiden potentiaalia high-tech- ja perinteisillä aloilla eri suoritusmittareiden parantamisessa ja kilpailuedun luomisessa. Väitöskirja koostuu neljästä julkaisusta.

Yksi väitöskirjan julkaisu on kirjallisuuskatsaus ja muut kolme ovat tapaustutkimuksia, joissa rakennetaan ja testataan ehdotettua uutta menetelmää. Valitut tapaustutkimukset ovat high-tech- ja perinteisiltä toimialoilta start-up’eista monikansallisiin yrityksiin.

Lisää: Tilabi, Sara (2020) How to apply technology, knowledge and operations decision models for strategically sustainable resource allocation? Acta Wasaensia 445. Väitöskirja. Vaasan yliopisto (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock