Parempia päätöksiä teknologiainvestointien tekemiseen

Teknologiainvestoinnit ovat erittäin tärkeitä menestykselle ja kilpailuedun löytämiselle, mutta ylimitoitetut investoinnit voivat sisältää myös riskin. Vaasan yliopiston Sara Tilabi on kehittänyt tuotantotalouden väitöstutkimuksessaan uuden menetelmän teknologia- ja osaamisinvestointeihin liittyvän päätöksentekoprosessin tueksi.

Uusi merikaapeliyhteys nosti teleinvestointeja

Teletoiminnan investoinnit kasvoivat Viestintäviraston tilastojen mukaan viime vuonna 680 miljoonaan euroon. Merkittävä osa 12 prosentin kasvusta tuli Saksaan Suomesta tehdystä Cinian-merikaapelista ja mobiilista.