Navigaattoreilla on edelleen opittavaa parhaimmista reiteistä

Helsingin seudulla toteutettu navigointitesti osoitti, että ajoreitin valinnalla on merkitystä ilmaston kannalta etenkin lyhyitä matkoja ajettaessa kaupunkialueilla. Tulosten mukaan karttapalvelut eivät aina ehdota ilmaston kannalta ystävällisintä reittiä. Tutkimuksen takana olivat Neste, Here, PPTV ja VTT.

Navigointitestissä kuljettavat ajoivat Helsingissä kolme kertaa 13 eri matkaa, jotka olivat olosuhteiltaan samankaltaiset; ensiksi huomioiden karttapalvelun ehdottaman nopeimman reitin sekä kahta muuta vaihtoehtoista reittiä.

Teknologian tutkimuskeskus VTT analysoi autoihin asennetuista mittauslaitteista saadun datan, jonka jälkeen saaduista tuloksista tehtiin päätelmät hyödyntäen Heren ja PTV:n algoritmeja.

“Tuloksista selvisi, että navigaattorin suosittelemista nopeimmista reiteistä kaksi kolmesta olivat myös polttoaineen kulutuksen ja näin ollen hiilidioksidipäästöjen kannalta parempia vaihtoehtoja. Kuitenkin joka kolmas reitti oli ilmaston kannalta huonompi vaihtoehto johtaen korkeampiin päästölukemiin”, toteaa johtava tutkija Juhani Laurikko VTT:ltä.

Ilmastoystävällisellä reitillä voidaan saavuttaa Helsingin kokoisella alueella 80 600 tonnin vuotuinen päästövähenemä “Tämä projekti on hieno esimerkki siitä, mitä Herellä tavoittelemme. Haluamme koota parhaat asiantuntijat yhteen etsimään ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden puolesta”, Heren Joachim Mack-Goertz toteaa.

Lisää: Neste Friendly Route (LINKKI)

Kuvituskuva: Here

Päivitetty säästövähenemä tonneiksi.