Uutta käyttöä älyantureille – VTT, Bosch ja NXP mukana

Valtiollinen tutkimuskeskus VTT vetää toukokuussa käynnistynyttä Euroopan laajuista 30 miljoonan euron NextPerception-hanketta, jossa kehitetään uudenlaisia älykkäitä anturiratkaisuja automaattiajamiseen sekä terveydenhuoltoon. Uusia antureita voidaan käyttää liikkeiden tai jopa väsymyksen tai tunteiden seuraamiseen. Mukana on tutkimuslaitosten ja yliopistojen lisäksi eurooppalaisista sirutoimijoista muun muassa Bosch ja NXP.

VTT:n vetämän eurooppalaisessa hankkeen tavoitteena on kehittää liikenneturvallisuutta parantavia anturiratkaisuja esimerkiksi kuljettajan tilan seurantaan sekä onnettomuuksien vähentämiseksi risteysalueilla.

Toinen hankkeen painopisteistä on terveydenhuolto, jossa älykkään anturiteknologian avulla pyritään mahdollistamaan potilaan voinnin entistä tarkempi seuranta. Kysyntä älykkäille anturijärjestelmille kasvaa useilla muillakin alueilla.

”Koska päätöksenteko siirtyy yhä enemmän ihmisiltä koneille mahdollisesti riskialttiissa tilanteissa, kuten terveydenhuollossa tai liikenteessä, on tärkeää varmistaa, että taustalla toimivat anturi- ja päättelytekniikat ovat luotettavia ja turvallisia”, VTT:n erikoistutkija Johan Plomp toteaa.

Tulevaisuudessa turvallisuutemme riippuu entistä enemmän järjestelmien kyvystä tehdä oikeita päätöksiä, mikä puolestaan riippuu niiden kyvystä muodostaa täsmällinen ja paikkansapitävä käsitys ihmisistä ja heidän ympäristöstään.

Hankkeessa kehitetään teknologioita mittaamaan ja seuraamaan erityisesti sellaisten henkilöiden vointia, käyttäytymistä ja toimintaa, jotka tarvitsevat tavanomaista enemmän hoitoa ja huolenpitoa. Tähän ryhmään kuuluvat usein esimerkiksi iäkkäät ja monisairaat potilaat.

NextPerception-hankkeen työ käynnistyi jo toukokuussa 2020, ja se kestää kolme vuotta. Hankkeessa on mukana yhteensä 43 kumppania seitsemästä maasta. Mukana on organisaatioita sekä liike-elämästä että tiedemaailmasta. Euroopan komissio ja kansalliset rahoittajat rahoittavat hanketta yhdessä ECSEL-yhteisyrityksen kautta.

”Hankkeen arvo on paitsi ennakoivasti ja luotettavasti päätöksiä tekevien, sulautettua älyä sisältävien anturialustojen kehittämisessä, myös niiden soveltamisessa käytäntöön, siten, että teknologiasta päästään myyntikelpoisiin ratkaisuihin”, kertoo NextPerception-hankkeen tekninen koordinaattori, siruyritys NXP:n strategisten kumppanuuksien johtaja Patrick Pype.

TAUSTAA: Hankkeessa ovat mukana Acorde Technologies, Aitek Societa per Azio, Benete, Robert Bosch Gmbh, BUT, Camea, Commeto, Consider IT, CSIC, eLive, Emoj, Evalan Bv, Evotel Informatica SI, Flir Systems Trading, Hi Iberia, IMA, IMEC, IMEC(NL) (HOLST), IMEC, Univ Lleida (IRBLL), Stichting Kempenhaeghe, KU Leuven, Macq Sa, Modulight, NXP Semiconductors Germany, NXP Semiconductos NL, Pozyx Labs, RE:Lab s.r.l., Rulex Innovation Labs, Smartmicro, Seven Solutions, Smart Robotics, Televic, TNO, TTS, TU Dresden, Technische Universiteit Eindhoven, University of Bologna, University of Bremen, Università degli Studi di Parma, Universitá degli Studio Suor Orsola Benincasa, Università degli Studi di Torino ja Universidad de Vigo.

Kuvituskuva: Bosch